Društvo DISORA iz Maribora je vodilni partner projekta creICTivity (Erasmus+, 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635), ki se ukvarja z uporabnostjo kreativnosti pri poučevanju IKT in izobraževanju odraslih nasploh. Ker združuje IKT in kreativnost, bi ime projekta lahko prevedli kot kreIKTivnost.

Kreativnost je pogosto razumljena kot lastnost redkih nadarjenih ljudi in je zato premalo zastopana v izobraževanju odraslih. V resnici je lahko kreativen vsak, če to spretnost spodbujamo. Pri tem imamo v mislih praktično kreativnost, ki se kaže kot sposobnost reševanja različnih problemov. Tesno je povezana s spretnostmi, kot so kritično razmišljanje, analiziranje informacij, učenje, načrtovanje in prilagajanje okoliščinam.

Cilj projekta je preizkusiti različne metode in pristope, ki učeče se, v našem primeru so to odrasli s šibkim znanjem IKT, vabijo k aktivnemu sodelovanju, iskanju in preizkušanju rešitev problemov pri rabi IKT. Tako bodo okrepili svojo sposobnost kritičnega razmišljanja, analiziranja problemov, sposobnost učenja na napakah in iskanja različnih poti do rešitev oziroma cilja. S tem želimo okrepiti njihovo praktično kreativnost ter posledično izboljšati učne rezultate odraslih pri učenju IKT. Naš končni namen je izobraževalce spodbuditi k razmisleku o vlogi kreativnosti v izobraževanju odraslih in ponuditi nekaj vsebin ter napotkov, kako jo spodbujati pri svojih učencih in morda tudi pri sebi.

Najprej smo opravili krajšo raziskavo o kreativnosti, njenih značilnostih in možnostih uporabe v izobraževanju. Naslednji korak bo izvedba delavnic po metodi ‘design thinking‘ za ugotavljanje potreb in ovir odraslih pri učenju IKT. Nato bomo zasnovali več problemov pri IKT, ki jih bodo odrasli reševali ob pomoči mentorjev. Čez čas bomo z njimi opravili kratek preizkus, da preverimo, kako učinkovite so naše metode in ali so okrepile njihovo praktično kreativnost na področju IKT.

Projekt creICTivity traja dve leti, v njem pa ob Društvu DISORA sodelujejo še NAVICULAM Sp. z o.o. (Poljska), INIBIA (Nemčija), Učilište Magistra ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvaška), Neotalentway (Španije) in Tokat Gaziosmanpasa University (Turčija).

Dogajanje je mogoče spremljati na FB projekta. Na EPALE smo o tem že objavili blog.

Ivan Močnik (drustvo.disora@gmail.com), Društvo Disdora

 

Skip to content