Projekt creICTivity (ERASMUS+, 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635) obravnava kreativnost kot vidik IO, ki je pogosto spregledan. Najbolj nas zanima kreativnost v povezavi z učenjem uporabe IKT pa tudi širše. IKT je področje, s katerim imajo odrasli, ki niso odraščali v stiku z njo in niso digitalni domačini (angl. digital natives), precej težav. Težko postanejo samostojni uporabniki IKT, saj jim je tehnologija tuja in jo razumejo bolj kot nujno zlo.

Izhodišče za učenje so njihove izkušnje. Te ustvarjajo tudi določene miselne vzorce, ki jih lahko imenujemo tudi miselne navade (angl. habits of mind). To so ideje in prepričanja, ki jih privzamemo in jih ne zmoremo ali ne znamo premotriti z zadostno mero kritičnosti. Pri odraslih, ki zaradi starosti ali kakšnih drugih razlogov v mladosti niso razvili veščin IKT veščin, so miselne navade o IKT zelo močne in jim preprečujejo napredek v učenju, čeprav morda vanj vlagajo čas in energijo. So kot pasti, v katere se ujame naše razmišljanje in zato ne moremo napredovati v razumevanju in znanju.

  • Učenje, ki spodbuja kreativnost, je dober način za spreminjanje miselnih navad, saj v naše razmišljanje vnaša fleksibilnost in mero (samo)refleksije. Kreativno razmišljanje zelo primerno opisujemo tudi kot razmišljanje izven okvirjev.

IKT je zelo primerna za krepitev kreativnosti uporabnikov. Dovoljuje interakcijo med učenci in učiteljem, sodelovanje in aktiven prikaz znanj ali rezultatov. Tako učencem omogoča, da pokažejo svojo ustvarjalnost in jim daje občutek opolnomočenja, kadar so uspešni. Omogoča tudi, da učenci eksperimentirajo v varnem učnem okolju in stvari brez negativnih posledic večkrat preizkušajo. To je še posebno pomembno za starejše odrasle, ki čutijo strah pred tem, da bodo kaj pokvarili, če bodo kaj narobe izbrali ali naredili.

IKT omogoča hitro prikazovanje, shranjevanje in spreminjanje rezultatov, preizkušanje različnih možnosti in še več. Vse to spodbuja učence in uporabnike, da razvijajo višje miselne procese, kot so analiza, sinteza in vrednotenje znanja. Če je primerno predstavljena in uporabljena, je IKT eden najboljših načinov za razvijanje kognitivnih, tehnoloških in socialnih spretnosti.

Projekt creICTivity pripravlja učno metodologijo, katere cilj je odrasle spodbuditi h kreativnemu razmišljanju in spreminjanju miselnih navad o IKT.

V projektu ob Društvu DISORA sodelujejo še NAVICULAM Sp. z o.o. (Poljska), INIBIA (Nemčija), Učilište Magistra ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvaška), Neotalentway (Španije) in Tokat Gaziosmanpasa University (Turčija). Konča se avgusta letos.

Ivan Močnik (drustvo.disora@gmail.com), Društvo Disora

Skip to content