V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, so pripravili šest dokumentov, ki orišejo, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019–2024. Eden od dokumentov s priporočili se osredotoča tudi na VŽU.
Učenje je pomembna sila preoblikovanja obstoječe družbe v družbo, ki stremi k trajnostnemu razvoju. Poteka v različnih kontekstih in v vseh življenjskih obdobjih. Koncept VŽU se nanaša na učenje kot na proces, ki se dogaja povsod in zajema formalno, neformalno ter priložnostno učenje. Bistveno je, da VŽU proces nenehnega učenja, ki ne nagovarja le individualnih, temveč tudi potrebe skupnosti. Pomembni spodbudi za globalno učenje sta potrditev in priznavanje spretnosti ter kompetenc, ki jih pridobivamo na neformalne ter priložnostne načine (kot je na primer prostovoljstvo).

Cilj trajnostnega razvoja 4.7 razširja izobraževanje na družbene, čustvene in vedenjske razsežnosti, hkrati pa jih obravnava v okoljih, ki presegajo formalno izobraževanje ter življenjski cikel. Odraža transformativno naravo Agende 2030 in izrecno povezuje izobraževanje z vsemi cilji trajnostnega razvoja.

Tudi drugi dokument z naslovom Envision 4.7 Policy Paper: Lifelong Learning izhaja iz priporočil v kažipotu Envision 4.7. Ta poudarja potrebo po enakem vrednotenju vseh oblik učenja in podpori VŽU.

Dokumenti Envision 4.7 Policy papers opisujejo, kako bo šest političnih prednostnih nalog EK za obdobje 2019–2024 (ang. the Green Deal, Future of Europe, Digital Education Plan, A Strong Social Europe for Just Transition, European Education Area and New European Consensus on Development) imelo koristi od vključitve in izvajanja cilja 4.7 cilja trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na transformativno izobraževanje. To je vseživljenjsko in na vrednotah temelječe učenje, namenjeno spodbujanju globalnega državljanstva, trajnostnega razvoja, človekovih pravic in enakosti spolov.

O projektu
Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata EU in MZZ. Vsebina ne odraža stališč EU in MZZ.

Ti dokumenti temeljijo na dogodku Bridge 47 »Envision 4.7« v Helsinkih ob koncu leta 2019, ki je združil 200 strokovnjakov s področja izobraževanja, akademske sfere, predstavnike vlad, javnih uslužbencev in organizacij civilne družbe iz vsega sveta, da bi ustvarili načrt Envision 4.7 Roadmap – kažipot skupne politike za izvajanje globalnega cilja 4.7 v Evropi.>/p>

Patricija Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org), Platforma SLOGA

Skip to content