Priročnik Formativno spremljanje znanja v praksi pregledno opisuje razvoj in dosežke formativnega spremljanja znanja v Sloveniji od leta 2004. Ponuja natančen vpogled v delo učitelja, ki sam aktivno raziskuje in razvija formativno spremljanje. Vsebuje številne primere praktičnih izkušenj iz razreda, uporabnih tudi za učitelja, ki se formativnega spremljanja šele loteva, ne glede na področje poučevanja.

Na ACS ocenjujemo, da je primeren tudi za izobraževalce odraslih, ki se odločijo za formativno spremljanje dosežkov svojih udeležencev. Tudi v IO se namreč srečujemo z vprašanji Kako začeti?, S čim začeti?, Kako ga izvajati, da je v skladu s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja?, Kako oceniti znanje?, Kako začeti v kolektivu in voditi proces razvoja na šoli?

Posamezni primeri so podkrepljeni z raziskavami in izsledki domačih ter tujih strokovnjakov, kar omogoča poglabljanje znanja in primerjanje doseženega s stanjem v svetu. Dragocen je vpogled v učiteljev osebni razvojni proces, tudi skozi dnevniški zapis, ki razkriva odkrit opis osebne izkušnje s samovrednotenjem. Priročnik inovativno pojasnjuje pojme formativnega spremljanja. Razčlenjuje prednosti in izzive uporabe ter priložnosti za prihodnji razvoj z namenom izboljšati kakovost poučevanja v razredu.

Priročnik je mogoče naročiti preko avtoričine spletne strani, izposodite pa si ga lahko tudi v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog