2. Letni posvet predsednikov in mentorjev mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje 16. oktobra v Izoli

Dobri odnosi v skupini spodbujajo učenje.

V tretjem življenjskem obdobju so odnosi pomembni tako v vsakdanjosti kot v študijskih skupinah. Izvajalci posveta v Izoli so srečanje sprva namenili poglabljanju razprave o uravnavanju skupinske dinamike in odnosov v študijskih skupinah v podporo doseganju učnih ciljev. »Učenje je najbolj učinkovito, kadar teče sproščeno, če so člani skupine med seboj povezani, odnosi med njimi pa prijateljski. Nesproščenost in konfliktni odnosi ovirajo doseganje učnih ciljev, še posebej pri starejših, ki so posebno občutljivi. Mentorjeva vloga pri oblikovanju homogene skupine je odločilnega pomena, zato mora mentor dobro poznati pojave skupinske dinamike,« je poudarila prof. dr. Ana Krajnc.

Družbeno angažirano filmsko ustvarjanje starejših ter pomen filma in podob v izobraževanju

Dr. Dušana Findeisen, Violetta Bottazzo in Urška Majaron so v nadaljevanju posveta predstavile družbeno angažirano učenje in filmsko ustvarjanje starejših v projektih CINAGE (Evropski film za dejavno staranje) in RefugeesIn (Evropski film za družbeno vključevanje beguncev). V slednjem se udeleženci ukvarjajo z vprašanji migracij in dokumentarnimi filmi. Tako je po Evropi nastalo kar dvanajst dokumentarnih filmov o pozitivnih zgodbah in uspešnem procesu integracije beguncev v družbo države gostiteljice. Udeleženci posveta, predsedniki in predsednice ter mentorji in mentorice z različnih slovenskih UTŽO so si ogledali portretni dokumentarec Marijana, ki so ga ustvarili študenti UTŽO Ljubljana. Sami so prevzeli različne vloge: bili so scenaristi, montažerji, režiserji, snemalci.

Dušana Findeisen je opozorila na pomen filma v IO, prevlado podob nad besedili in posledično fragmentirano zaznavo ter mišljenje. Slike lahko svobodno sestavljamo, besedilo pa je linearno! Razmišljanje o slikah, podobah je ilustrirala s pripovedjo zgodbe o medvedu, ki so ga obsodili, da je človek (vprašanje identite v »The Bear that wasn’t«). Obsojali so ga tako dolgo, da je na koncu postal zmeden in je tudi sam verjel, da je človek. Prisotnim so se ob poslušanju nazorne pripovedi ustvarile v glavi najrazličnejše podobe.

Družbeno angažirano umetniško ustvarjanje je drugačno.

»Lahko naredimo vazico ali krožnik in ju odnesemo domov, in to je dobro. Družbeno angažirano umetniško ustvarjanje, denimo v glini, pa je nekaj drugega,« pravi mentorica Lučka Šićarov, prejemnica priznanja SUTŽO za svoje izjemno delo in interpretacijo vloge starejših v družbi. Njeni starejši študenti sodelujejo na razstavah, interpretirajo družbena vprašanja, pospremijo dogodke. Tak primer je razstava Skodelica brez kave v Cankarjevem letu v Cankarjevem domu na Vrhniki. »Pomembno je, da so starejši v javnem prostoru,« je dejala, »pomemben je preplet njihovega ustvarjanja in življenja z drugimi življenji, kar izkazuje stopnjo njihove vključenosti v družbo.« Razstave njenih študijskih krožkov so tematske, tudi tistih programsko medgeneracijsko zasnovanih, denimo Glina v pravljici, ki je projekt UTŽO Domžale in Knjižnice Domžale, vključuje pa okoliške vrtce, ali pa Medgeneracijska keramična delavnica v Botaničnem vrtu v Ljubljani, ki je združila mlade in starejše odrasle. Razstave so na ogled v galerijah, knjižnicah, izobraževalnih in kulturnih ustanovah, v izložbah trgovin in lokalov, v parkih in drugih javnih prostorih in nosijo naslove, kot so: Pekarna Mišmaš – pravljice Svetlane Makarovič v keramiki in skulpturi, Keramične maske, Vsi drugačni – vsi enakopravni, Keramične interpretacije Ilustracij Zvonka Čoha, Skodelica brez kave, Plečnik v keramiki in druge.

Posvet je gostila UTŽO Izola. Sofinanciralo ga je MIZŠ.

Alijana Šantej (univerza-3@guest.arnes.si), SUTŽO