Uredništvo revije IRE je že v zadnji lanski številki napovedalo posebno pomladansko izdajo. Avtorji z vsega sveta so bili povabljeni k pripravi prispevkov, izhajajoč iz svojih izkušenj z delom in izobraževanjem na daljavo. Nabral se je bogat snopič 35 prispevkov. Vsi so na voljo v odprtem dostopu.

Urednik Paul Stanistreet z UIL je svoj uvodnik naslovil Leto in še malo nevarnega življenja. Povzel je dogajanje v zdravstvu in šolstvu. Njegova glavna ugotovitev ni presenetljiva – bogate države so imela več dostopa do zdravil in cepiv, ranljivi so ostali zadaj. Neenakosti so se povečale tako lokalno kot globalno. Podobno je bilo v izobraževanju: nekaterim državam je uspelo ohraniti izobraževalno ponudbo, čeprav v omejenih razmerah, nekaterim pa je umanjkala temeljna tehnološka infrastruktura. Več podrobnosti prinašajo posamezni prispevki.

Vzgoja za mir – nov predmet v visokošolskem izobraževanju

Na tem mestu izpostavljamo prispevek z zanimivim naslovom Pedagogika za mir v visokošolskem izobraževanju. Zakaj bi se morale visokošolske ustanove vključiti v poučevanje za mir? Štirje avtorji, predstavniki BiH, Ruande, Kolumbije in Združenega kraljestva, so se povezali v projekt z naslovom Pedagogika za gradnjo miru. Sprašujejo se, ali je upravičeno tovrstne teme prenesti v visokošolski prostor, v odnos med profesorji in študenti. Iščejo prostor zanje znotraj učnih načrtov in poudarjajo, da je vzgoja za mir med mladimi intelektualci, ki bodo v prihodnje zasedali vodilna mesta v gospodarstvu, javni sferi in politiki, izjemno pomembna. Tema zahteva tudi drugačne pristope in posledično spreminja visokošolski prostor.

Teoretične temelje so avtorji postavili zelo široko. Upoštevali so tradicije okolij, iz katerih prihajajo. Predmet pa so tudi vsebinsko načrtovali in ga poimenovali Medkulturni okvir za pedagogiko vzgoje za mir (A cross-cultural framework for peacebuilding pedagogies).

Avtorji se zavedajo, da gre za občutljivo temo. Kar v 23 državah izobražujejo o nasilnem ekstremizmu. Pred temi neprijetnimi dejstvi si ne moremo in ne smemo zatiskati oči, lahko pa pomagamo mladim razumeti širšo sliko. Konflikt je neizogiben. Z resnico, prikazom dejstev in usmerjanjem v pacifizem lahko visokošolski zavodi in univerze pomagajo učečim se najti svoje mesto v družbi.

Dodajam, da je vzgoja za mir del dejavnega državljanstva in bi jo bilo zato smiselno vključiti tudi v programe neformalnega izobraževanja.

Celotna številka revije International review of education je v odprtem dostopu objavljena na spletni strani založbe Springer.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS