Na ŠC Celje smo v TVU 2024 izvedli številne raznolike in odmevne aktivnosti, ki so bogatile našo skupnost in spodbujale vseživljenjsko učenje.

Vzpostavili smo kotiček TVU, ki je postal dragoceno središče za izvajalce dogodkov in programov. Tam so prejeli strokovne nasvete, usmeritve in podporo za lažjo in uspešnejšo organizacijo in izvedbo svojih dogodkov. Z navdušenjem smo spremljali, kako so se zamisli preoblikovale v inspirativne in poučne delavnice, predavanja in druge dogodke, ki so bili izjemno dobro sprejeti pri udeležencih.

Da bi še dodatno utrdili pomen vseživljenjskega učenja, smo namene in cilje TVU predstavili tudi na kolegiju. Učitelje smo spodbudili, da so z dijaki delili vrednote kontinuiranega učenja in jih motivirali k aktivnemu sodelovanju na dogodkih TVU.

V sklopu trajnostne usmeritve smo letos sodelovali v akciji Celje se pelje trajnostno v šolo. Dijake smo spodbujali k uporabi okolju prijaznih načinov prihoda v šolo, s čimer smo ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti. Veseli smo bili njihovega odziva, saj so pokazali veliko mero razumevanja in aktivnega sodelovanja pri tej pobudi.

TVU na ŠC Celje: trajnostna naravnanost in virtualno v svet čebel

V duhu kulture in spoštovanja smo organizirali tudi delavnico o bontonu pri jedi. Dijaki so se tako urili v pravilih vljudnega obnašanja med obrokom, kar je pomemben del splošne kulture in druženja.

Nekaj posebnega je bilo tudi praznovanje 7. svetovnega dneva čebel. Z virtualnim potopom v svet čebel smo se skupaj spomnili na pomen teh dragocenih žuželk in na našo odgovornost za ohranjanje okolja.

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali in prispevali k uspehu teh aktivnosti.

Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na prihodnjih, jubilejnih TVU 2025. Verjamemo, da lahko skupaj dosežemo še veliko lepega in pomembnega.

Barbara Prelec Kohn (barbara.prelec@sc-celje.si), ŠC Celje

Skip to content