Vseživljenjsko svetovanje (lifelong guidance) je namenjeno zagotavljanju podpore kariernemu razvoju posameznikov vseh starosti na vseh stopnjah poklicne poti. Vključuje informiranje, poklicno usmerjanje, svetovanje in usmerjanje v izobraževalne programe, ocenjevanje spretnosti in mentorstvo.

Februarja je Generalni direktorat EK za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje izdal študijo o politiki in praksi vseživljenjskega svetovanja v EU s poudarkom na trendih, izzivih in priložnostih (Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities).

Končno poročilo je pripravil konzorcij strokovnjakov Inštituta za raziskave na področju zaposlovanja Univerze v Warwicku in Finskega inštituta za izobraževalne raziskave Univerze Jyväskylä. Izhajali so iz različnih študij, ki so bile narejene v zadnjih letih. Analizirali so politike in prakse svetovalnih dejavnosti držav EU, prikazali so primere inovativnih praks ter pripravili priporočila za nadaljnji razvoj vseživljenjskega svetovanja. Posebno pozornost so namenili tudi vse večji uporabi digitalnih tehnologij v svetovanju.

Vabljeni k branju!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS