Oddelek Za pedagogiko in andragogiko na posebni spletni podstrani Covid-19 objavlja zanimive prispevke. Avtorji so profesorji, strokovnjaki za izobraževanje odraslih, študenti in drugi. V času od začetka epidemije novega koronavirusa do danes (21. maja) je objavljenih 14 besedil o različnih temah. Nekatera se bolj, druga manj neposredno ukvarjajo s trenutnimi razmerami. Vsekakor gre za zanimiv šopek razmišljanj, doživljanj, presoj …, vezanih na izobraževanje (odraslih) in vse dejavnosti, ki jih ta termin vključuje.

Vsebine, pristopi, dikcija in zgradba prispevkov – vse je v domeni avtoric in avtorjev. Nekatere objave so zahtevne, pripravljene z znanstvenim pristopom in zahtevajo vso bralčevo pozornost. Pri drugih je zaznati kritiko nekaterih presoj in navodil političnih odločevalcev, vezanih na izobraževanje in vzgojo. Posebno vrednost tem objavam dajejo konkretni predlogi, kako pristopiti k reševanju problematike. Tretja vrsta prispevkov so lastne izkušnje z delom, vzgojo in študijem na daljavo. Posebnih pomislekov je deležno ocenjevanje, kar so (ločeno) presojali študent in skupina avtorjev. Nekateri pedagoški poklici so se znašli v še večji zagati kot učiteljstvo – šolski svetovalni delavci. Posebej pa je izpostavljeno izobraževanje odraslih v času epidemije novega koronavirusa. Ob vseh prednostih in pohvalah izobraževalnim organizacijam in posameznikom za hitro prilagoditev na nove načine dela se dostikrat pozabi na najranljivejše, ki so pogosto tudi digitalno slabše opremljeni. Po drugi strani se je treba vprašati tudi o ekonomskih učinkih učenja na daljavo (bo izobraževanje lahko ohranilo svojo vrednost?).

Med drugim je preko podstrani dostopno videopredavanje dr. Robija Krofliča z naslovom Umetnost ureja misli in čustva ter življenje spreminja v zgodbo (Kako ustvarjalno živeti v času pandemije?). Dogodek je bil v prvi vrsti namenjen dijakom gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, v ospredje pa postavlja umetnost kot obliko sproščanja in razvijanja različnih spretnosti. Med drugim povzema posamezne akcije slovenskih performerjev in umetnikov v posebnih razmerah in išče njihovo mesto v času, nenaklonjenem druženju.

Rdeča nit vseh prispevkov je vprašanje, ki se odpira v povezavi s temeljno definicijo učnega procesa kot osebnega prenosa znanj z vsemi okoliščinami, ki jih v proces prinašajo vključeni posamezniki. Zagotovo bo, če se na obzorju kažejo novi časi, te definicije treba preoblikovati. K temu in poglobljenemu razmisleku o vsem, kar smo opazili in česar smo se naučili, vabijo avtorji objavljenih prispevkov. Posebno verodostojni pa so zato, ker nastajajo ‘v živo’ in jih motivira trenutno občutje, doživljanje.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS