Na AZM – LU smo celotni september obarvali z napovedjo dogodkov ob 15. Dnevih slovenskih svetovalnih središč. Veliko pozornosti smo namenili posredovanju kakovostnih in pravočasnih informacij o dogodkih naši lokalni svetovalni mreži.

Promocija dogodkov partnerjem svetovalnega središča

Program letošnjih Dnevov ISIO smo najprej predstavili na Komisiji za kakovost AZM – LU, ki jo sestavljajo tudi predavatelji, predavateljice in zunanji partnerji. Med drugim smo napovedali načrtovane dogodke in se pohvalili z rezultati anketiranja o oblikah skupinskega svetovanja. Svetovalka ISIO je obiskala skupino svetovalk zaposlitve ZRSZ, OS Maribor ter v sklopu predstavitve programov zavoda predstavila tudi program letošnjih Dnevov ISIO v Mariboru, novi časopis Info ISIO ipd. Območna služba ZRSZ je namreč aktivni strateški in strokovni partner našega svetovalnega središča. Sledilo je srečanje vodij srednješolskega izobraževanja odraslih in drugih organizacij, združenih v Strokovni aktiv ISIO Maribor. Podrobneje smo pregledali letošnji program dogodkov, si izmenjali promocijski material o izobraževalni ponudbi ipd. Novi časopis omrežja ISIO smo promovirali na spletnih straneh, Facebooku, ga poslali mreži strokovnih in strateških partnerjev ipd. Tim svetovalk AZM – LU je v septembru izvedel zgledovalni obisk ISIO Gorenjska na LU Jesenice, kjer smo si prav tako izmenjali izkušnje o praznovanju dnevov ISIO. Promocija s partnerji je torej bila zelo intenzivna, med njimi pozitivno izpostavljamo Mariborsko knjižnico, Društvo za kadrovsko dejavnost Mestne občine Maribor, občini Lenart in Slovenska Bistrica, Območne organizacije ZSSS Podravja in Koroške in TŠC Maribor.

Program dogodkov letošnjih Dnevov ISIO v Mariboru

Prvi dan, 25. 9., smo na naslovu strateškega partnerja CSD Maribor, Enote Maribor Center organizirali stojnico informacij o izobraževalni in učni ponudbi v lokalnem okolju. Pred tem smo s to ustanovo organizirali delovni sestanek, si ogledali prostore na novi lokaciji v centru mesta, pripravili letak z najavo dogodka za strokovne delavce CSD ter na novo vzpostavili info-ISIO-točko s povsem novim promocijskim materialom. Stojnica je delovala ves dan v času uradnih ur CSD. Obiskali so jo tudi tamkajšnji strokovni delavci in se zanimali o izobraževalni ponudbi, npr. socialni aktivaciji, ciljni skupini za brezplačne programe projekta temeljnih in poklicnih kompetenc, zbirali informacije o različnih poteh k izboljšanju znanja slovenskega jezika ter zaključku osnovne šole. Stojnico so obiskale tudi stranke, ki smo jih v našem svetovalnem središču že srečali. Nekatere je pritegnil tudi novi promocijski material za vračilo šolnine že zaključenega srednješolskega izobraževanja odraslih.

Drugi dan, 26. 9., smo pripravili dva dogodka, enega na naslovu Mariborske knjižnice, ki je tudi strateški partner našega ISIO, drugega na naslovu AZM – LU in prav tako v sodelovanju z dvema partnerskima organizacijama. V knjižnici je bibliotekarka pripravila delavnico o mCobiss, Virtualni knjižnici na mobilnih napravah. Na zavodu smo organizirali dogodek za sindikalne zaupnike in jim skušali približati njihovo vlogo promotorjev VŽU. Seminar smo pripravili v sodelovanju z OO ZSSS Podravja in Koroške ter  nacionalno sindikalno organizacijo ZSSS, s katerima sicer sodelujemo v projektu Za krepitev socialnega dialoga. Na dogodku je sodeloval tudi strokovni partner TŠC Maribor, ki je predstavil projekt animacije, promocije in učne pomoči ter svojo izobraževalno ponudbo. Srečanje je bilo poglobljeno z vsebinsko izmenjavo mnenj in obeti za nadaljnje sodelovanje tako pri izvajanju svetovanja za zaposlene kot tudi izvajanja programov temeljnih in poklicnih kompetenc za potrebe podjetij.

Zadnji dan, 27. 9., smo prvič izvedli »svetovalnico na prostem«. Z udeleženci programa PUM-O smo jo mahnili v mestni park, naklonjeno nam je bilo tudi vreme. Srečanje smo izvedli tako, da so Pumovci izbirali listke z vprašanji o poklicih, o najslabših in najljubših učnih predmetih v šoli, o sanjskih poklicih in sanjskem plačilu za opravljeno delo, »izobraževalnih spodrsljajih« znanih osebnosti ipd.

Kaj smo se letos ob izvedbi Dnevov naučili?

Nedvomno smo še poglobili sodelovanje s strateškimi in strokovnimi partnerji v naši svetovalni mreži. Smiselno smo prepletli oba svetovalna projekta (integralni ISIO in projekt Svetovanje zaposlenim) ter jim – s pomočjo partnerjev – na izvedbeni ravni dodali še dva projekta ESS (Za krepitev socialnega dialoga ter Atena – promocija, animacija in učna pomoč). Ponovno smo s prireditvami odločno nagovarjali strokovno javnost, ki po naših izkušnjah pomembno vpliva na napotovanje manj izobraženih v svetovanje in izobraževanje. Prireditve smo organizirali tako za brezposelne kot zaposlene, za sindikalne zaupnike, organizatorje izobraževanja odraslih ipd. Žal ugotavljamo, da nismo zaznali zadostnega interesa lokalnih medijev.

Ob zaključku moramo poudariti, da je dogodke ob dnevih ISIO organiziral tudi naš konzorcijski partner Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Za naslednje leto načrtujemo organizacijo dogodkov s še tretjim konzorcijskim partnerjem, Zavodom Antona Martina Slomška, kar bi pomenilo, da vseslovenske dneve svetovalnih središč praznuje celoten konzorcij.

Alenka Sagadin Mlinarič (alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si), AZM – LU