Mednarodni projekt YOUNGMOB znotraj programa Erasmus+ koordinira Univerza Burgos. Partnerji so iz Španije, Portugalske, Italije in Slovenije – od tu Center Spirala – Center samomobilnosti. YoungMob v svojem načelu zagovarja uravnoteženo rabo pametnih telefonov med mladimi. Prizadeva si namreč za dojemanje pametnih telefonov kot (nujnega) orodja (kar je nehote povzročila epidemija novega koronavirusa, ko so (bile) virtualne tehnologije, vključno s pametnimi telefoni, samoumevno dojete kot učno orodje.

Čeprav projekt neposredno nagovarja akterje formalnega osnovnošolskega izobraževanja, pa se v luči globlje osvetlitve mobilne zasvojenosti dotika drugih izobraževalnih področij, med drugim izobraževanja (mlajših) odraslih. Tudi ti se namreč soočajo z izzivom (ne)uravnotežene rabe pametnih telefonov.

Izziv projekta YoungMob je problem mobilne zasvojenosti nasloviti skozi širši družbeni kontekst. Strokovni namigi namreč kažejo, da je ta oblika zasvojenosti najbolj invazivna in hkrati še (pre)šibko raziskana, da bi se dalo jasno napovedati smeri in načine njenega širjenja. Mobilne zasvojenosti zato ne gre samoumevno obravnavati enako kot ostale, bolj tradicionalne oblike zasvojenosti. Odpira širše družbene izzive, od pojava identitetnega vakuuma v zahodnih družbah v luči vse bolj fluidne sodobne družbe do porušenega ravnovesja med realnim in virtualnim prostorom ter časom pri mladem človeku. Pojav mobilne zasvojenosti je zgovoren tudi v luči razmerja med oslabljenim humanističnim izročilom in vse bolj dominantno podatkovno družbo.

Toni Vrana (info@centerspirala.org), Center Spirala – Center samomobilnosti