Na portalu Kam po znanje je bilo letos objavljenih že 4.000 programov izobraževanja in učenja. So med njimi tudi tisti, ki jih izvaja vaša ustanova?

Portal Kam po znanje je namenjen dodatni promociji izobraževanja in učenja odraslih in večji ozaveščenosti javnosti o možnostih za pridobivanje znanja in spretnosti za osebni in poklicni razvoj.

Spletno mesto združuje že več kot 300 različnih ponudnikov programov formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja za odrasle ter iskalce novega znanja. Med njimi ste ljudske univerze, srednje šole, ki izobražujejo tudi odrasle, zasebne ustanove in šole, društva, zavodi, združenja, univerze za tretje življenjsko obdobje, višje in visoke strokovne šole ter številni drugi izvajalci izobraževanj.

Posebna pozornost namenjena spretnostim za življenje

Na posebni podstrani je izpostavljenih osem spretnosti, ki jih človek potrebuje za soočanje z vsakdanjimi izzivi: zelene, digitalne ter spretnosti za zdravo oziroma kulturno življenje, državljanske, medijske, osebne (čustvene) in medosebne ter finančne in potrošniške spretnosti. Obravnavane so bila na forumih EPUO v letih 2022 in 2023.

Informacije, zbrane na enem mestu, v veliko pomoč iskalcem novega znanja

Aktualne informacije o možnostih za pridobivanje novega znanja in spretnosti, zbrane na enem spletnem mestu, so posameznikom, željnim novega znanja, v veliko pomoč. Poleg tega lahko na portalu dobijo tudi druge namige o dostopu do znanja in brezplačne svetovalne pomoči, če jo potrebujejo. Portal ni namenjen zgolj najširši javnosti. Vse več ga uporabljajo tudi delodajalci in kadrovski delavci, ki iščejo programe usposabljanj in izpopolnjevanj za svoje zaposlene, ter druga strokovna javnost.

Pridružite se največji izobraževalni skupnosti ter ozavestite javnost o izobraževalnih priložnostih

Pridružite se največji izobraževalni skupnosti in informirajte vse, ki potrebujejo informacije o možnostih za izobraževanje in učenje v svojem lokalnem okolju. Ponudniki izobraževanj in usposabljanja boste z brezplačno objavo na portalu pridobili večjo prepoznavnost v javnosti, pritegnili več zanimanja ter si povečali možnost, da vas iskalci izobraževanj hitreje najdejo. Registrirajte se in vpišite izobraževanja, ki jih načrtujete, ter nagovorite odrasle k vključitvi v programe.

K večji informiranosti in ozaveščenosti javnosti pa pripomore tudi profil Kam po znanje na Facebooku. Ta medij pritegne veliko pozornost obiskovalcev pa tudi nove izvajalce izobraževanj, ki želijo dodatno promovirati zanimive in aktualne učne priložnosti. Navežite stik z nami in promovirali bomo tudi vaše programe.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS