Statistični urad RS je na svoji spletni strani objavil najnovejše podatke o udeležencih formalnega izobraževanja v Sloveniji. Med njimi so tudi odrasli, vključeni v program OŠO, srednješolske programe za odrasle ter programe terciarnega izobraževanja.

V programu OŠO se je v šolskem letu 2019/20 izobraževalo nekoliko več odraslih kot šolsko leto pred tem. Od 1.113 vpisanih oseb je bilo dve tretjini moških, dobra tretjina mlajših od 18 let.

Število vpisanih v srednješolske programe za odrasle se zadnja leta zmanjšuje. V šolskem letu 2019/20 jih je obiskovalo 16.276 oseb, kar je 842 manj kot leto prej. Kar 60 % odraslih je želelo pridobiti srednjo tehniško in drugo strokovno izobrazbo. 75 % vseh je bilo mlajših od 25 let. Največ zanimanja je bilo za programe s področja poslovnih in upravnih ved.

Število študentov se je v zadnjih dveh študijskih letih povečalo. V obdobju 2020/2021 je bilo vpisanih skoraj 8 % študentov več kot leto prej. Redne študijske programe je obiskovalo 76 %, izredne pa 24 % udeležencev.

V višje strokovno izobraževanje je bilo vpisanih 10.564 študentov, kar je 13-odstotni delež, v visokošolsko izobraževanje pa 72.130 ali 87 % vseh študentov. Med študentkami je bilo največ zanimanja za vsebine s področja izobraževalnih znanostih, med študenti pa za področja IKT.

V letu 2020 je terciarno izobraževanje uspešno zaključilo 15.494 študentov, kar je bilo 3,8 % manj kot v letu 2019 in najmanj v zadnjih 16 letih.

Podrobnejše podatke o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje vam bomo predstavili v spletni rubriki ACS InfO-mozaik.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

Skip to content