Evropska komisija namerava septembra 2020 posodobiti svoj Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, s čemer bo nadaljevala prizadevanja za spodbujanje visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja v digitalni dobi.

Javno posvetovanje, ki ga ob tem pripravljajo, je namenjeno zbiranju mnenj, izkušenj in pričakovanj državljanov, institucij in organizacij v času koronakrize (do zdaj in v obdobju okrevanja) ter njihovih pogledov na prihodnost digitalnega izobraževanja.

K sodelovanju vabijo še zlasti učeče se, izobraževalce, tudi starše in družinske člane učencev, predstavnike različnih ustanov za izobraževanje in usposabljanje, vladnih in nevladnih organizacij ter javnega sektorja in industrije.

Vprašalnik je od 9. julija na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Mnenja zbirajo do 4. septembra.

Več o javnem posvetovanju lahko preberete na spletni strani Evropske komisije.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS