Na ACS bomo do konca leta 2022 v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 17.000 odraslim omogočili, da ocenijo svoje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih s spletnim orodjem SVOS.

Junija smo zato pričeli vpeljevati spletno orodje SVOS v prve pooblaščene izobraževalne ustanove za odrasle, ki že izvajajo ocenjevanja z omenjenim inštrumentom. Prvih 5 t. i. lokalnih točk SVOS (MOCIS, PRC Tolmin, LU PTUJ, ZIK Črnomelj, Cene Štupar – CILJ) je odprlo svoja vrata in s tem ponudilo možnost odraslim, da ocenijo svoje temeljne spretnosti. Naša želja je, da se mreža razširi po celi Sloveniji in oceno lastnih spretnosti pridobi čim večje število posameznikov.

V začetni fazi k sodelovanju vabimo ustanove, ki so vključene v projekt TPK 2018–2022 in ga izvajajo kot konzorciji. Strokovni delavci se bodo lahko oprli na SVOS pri dejavnostih, ki jih izvajajo v okviru projekta za krepitev kompetenc odraslih.

Prvi strokovni delavci so bili že vključeni usposabljanje, da bi suvereno uporabljali orodje SVOS pri svojem delu. V avgustu in septembru pa bomo skupnost ekspertov, ki kakovostno izvajajo ocenjevanja spretnosti odraslih in na osnovi rezultatov spretnosti oblikujejo dejavnosti v IO, povečali.  Izpeljali bomo še dve usposabljanji.

Prva skupina usposobljenih strokovnih delavcev je SVOS prepoznala kot zelo uporabno orodje. Izpostavila je naslednje prednosti njegovega uvajanja za posameznika, strokovnega delavca in izobraževalno ustanovo:

  • SVOS omogoča vsakemu odraslemu pridobiti objektivno individualno oceno lastnih spretnosti.
  • Strokovnemu delavcu koristi tako kot pripomoček za svetovanje odraslim pri vključitvi v primerna izobraževanja in za razvoj kariere kot tudi za pripravo individualnih izobraževalnih načrtov.
  • Izobraževalna ustanova s pomočjo inštrumenta SVOS lažje načrtuje in razvija nove ter preverja uspešnost obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja (z namenom posodabljanja). Pridobljene informacije ji nenazadnje omogočajo samozavesten vstop v podjetja, da bi analizirala izobraževalne potrebe, pripravila načrt in izvedla prilagojene izobraževalne programe, ki ustrezajo potrebam zaposlenih in podjetij.

Če bi tudi vi želeli sodelovati z nami, se nam oglasite. Vključite svojega strokovnega delavca v usposabljanje za vpeljavo inštrumenta SVOS in postanite lokalna točka SVOS. Vaše prijave pričakujemo na naslov: darija.premk@acs.si.

Več informacij o inštrumentu SVOS si lahko preberete na spletni strani svos.acs.si.

Darija Premk (darija.premk@acs.si) in Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si).