Med 14. in 16. januarjem je na UPI – LU Žalec potekalo tridnevno usposabljanje v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ Open Your Eyes. Udeležilo se ga je 14 posameznikov iz Španije, Belgije, Bolgarije, Romunije in Slovenije. Prav vsak od njih bo igral pomembno vlogo v procesu razširjanja rezultatov projekta. Omeniti velja, da UPI – LU Žalec v projektu nastopa kot partner, pri čemer deli svoje znanje in izkušnje s področja IO.
Dogajanje prvega dne je odprl izvršni direktor ustanove EU DisinfoLab, Alexandre Alaphilippe. Udeležencem je predstavil konceptualni okvir lažnih novic. Podelil je nekaj nasvetov o tem, kako jih prepoznati in kako delujejo mreže dezinformacij. Vsi navzoči so tako dobili boljši vpogled v pomen soočanja z izzivi, ki jih širjenje lažnih novic prinaša. Tako jim je omogočeno boljše razumevanje potrebe po deljenju pomembnih spoznanj in spletnih orodij za prepoznavanje tovrstnih informacij s čim več ljudmi. Alexandre Alaphilippe je na koncu predstavil nekaj primerov dezinformacijskih kampanj po svetu, pri čemer se je osredotočil na podrobnosti, ozadja in razloge.

Uvodno srečanje drugega dne usposabljanja je vodila vodja splošnega področja na UPI – LU Žalec, Biserka Neuholt Hlastec, ki je s svojo delavnico želela izpostaviti pomen dobro organiziranega učnega okolja. Glavni cilj njenega predavanja je bil udeležence opolnomočiti z znanjem o vplivu dobro organiziranega učnega okolja na celoten učni proces. Vsi udeleženci so tako v sklopu delavnice zasnovali svoje načrte za izvedbo delavnic ‘Check It Out Labs’ v prihodnjih mesecih. Pripravljene bodo za skupine po več 10 izobraževalcev odraslih v državah, od koder prihajajo partnerji v projektu. Glavni cilj srečanj bo razvijanje kritičnega mišljenja in digitalnih veščin. Udeleženci bodo tako podrobneje spoznali koncept lažnih novic, hkrati pa širili zavedanje o tematiki.

Prvemu delu drugega dne usposabljanja je sledila predstavitev organizacije NERDA. V središču so bili opredelitev digitalne pismenosti, koncepta medijske pismenosti in statistična dejstva s tega področja. Na koncu so bili predstavljeni tudi nekateri izzivi in napotki za njihovo premagovanje. Izpostavljeni so bili torej najpomembnejši vidiki digitalne pismenosti.

Zadnji dan usposabljanja je bil sprva namenjen naboru orodij IKT za izobraževanje, ki jih je predstavila bolgarska predstavnica (Nikanor), in sestanku o vsebinski podlagi oziroma strukturi priročnika ‘Check It Out’. Tega je vodila Aleida López Giménez iz španske organizacije OpenEurope. V prvem delu so udeleženci izvedeli več o vplivu, ki ga imajo orodja IKT na IO. Beseda je tekla tudi o medijih na splošno, lažnih informacijah v IO in nenazadnje o praktičnih orodjih za prepoznavanje lažnih novic.

Na koncu se želimo zahvaliti vsem udeležencem, ki so se odločili za usposabljanje. Njihov doprinos je velik in prepričani smo, da so vsi odšli bogatejši za znanja, ki jih bo mogoče uporabiti v praksi.

Marjana Rogel Peršič (marjana.persic@upi.si), UPI – LU Žalec