Naslednje mesece vse do novega leta bo EPALE največ pozornosti namenjal temi Učenje na delovnem mestu.

Odrasli se pogosto učimo prav v delovnem okolju. Zato je pomembno, da delovna mesta predstavljajo prijazno okolje, kjer si zaposleni pridobivajo veščine in kompetence, ki jih pri delu potrebujejo. Pridobijo tudi nova znanja in spretnosti za napredek v svojem profesionalnem razvoju.

Vabimo vas, da obiščite tematsko stran, kjer so objavljeni primeri dobrih praks, prispevki, poročila in drugi viri s to tematiko (vsebina je lahko različna glede na jezikovno različico).

EPALE bo v novembru pripravil letošnji zadnji spletni dogodek, ki bo dopolnil tokratno tematsko področje. K sodelovanju ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli s kolegi iz Evrope deliti svoje izkušnje. Podrobnosti bodo znane nekaj dni pred dogodkom, zato vas vabimo, da nas redno spremljate.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

 

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog