Naslednje mesece vse do novega leta bo EPALE največ pozornosti namenjal temi Učenje na delovnem mestu.

Odrasli se pogosto učimo prav v delovnem okolju. Zato je pomembno, da delovna mesta predstavljajo prijazno okolje, kjer si zaposleni pridobivajo veščine in kompetence, ki jih pri delu potrebujejo. Pridobijo tudi nova znanja in spretnosti za napredek v svojem profesionalnem razvoju.

Vabimo vas, da obiščite tematsko stran, kjer so objavljeni primeri dobrih praks, prispevki, poročila in drugi viri s to tematiko (vsebina je lahko različna glede na jezikovno različico).

EPALE bo v novembru pripravil letošnji zadnji spletni dogodek, ki bo dopolnil tokratno tematsko področje. K sodelovanju ste vabljeni prav vsi, ki bi želeli s kolegi iz Evrope deliti svoje izkušnje. Podrobnosti bodo znane nekaj dni pred dogodkom, zato vas vabimo, da nas redno spremljate.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS