LPoIO je nacionalni dogodek, ki zaokroža aktualne dejavnosti in dosežke v politiki, razvojno-raziskovalnem delu in praksi IO. Obenem opozarja na skupne izzive. Ti zadevajo naše ožje strokovno področje, obenem pa se proaktivno povezujejo s širšimi družbeno-ekonomskimi trendi na državni, evropski in globalni ravni.

LPoIO 2023 po naročilu MVI koordinira ACS – letos že štirinajstič! Izpeljali ga bomo 17. in 18. oktobra 2023 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Program s prijavnico, po dogodku pa posnetke in druga gradiva najdete na spletni strani LPoIO 2023.

Samouresničeni. Povezani. Močni.

Pod tem sloganom bomo v letošnjem letu pozornost namenili pomenu IO in vseživljenjskega učenja pri krepitvi posameznika in družbe, medsebojne povezanosti in solidarnosti. Le samouresničeni in povezani bomo namreč kos izzivom današnjega časa pa tudi izjemnemu dogajanju, ki smo mu v Sloveniji priča v zadnjih mesecih.

Spretnosti, spretnosti, spretnosti …

S celotnim dogodkom, še posebno pa s posameznimi prispevki, bomo obeležili ELS, ki teče od maja in smo ga v Sloveniji odprli na junijskem Andragoškem kolokviju.Zastopamo celosten pogled na spretnosti, ki ne zadevajo le usposobljenosti za trg dela, temveč za življenje nasploh. Na dogodku bomo spoznali javnoveljavne programe, ki so v pripravi na področjih bralne in finančne ter podnebne in zdravstvene pismenosti. Da bo mera polna, bo drugega dne predstavljen tudi neformalni program medijske pismenosti, ki je rezultat delovanja v regijskem projektu EPALE.V delovnih skupinah bo živahno. V središču razprave prvih dveh bodo spretnosti, tretja skupina pa bo naslovila svetovalno dejavnost v IO. Udeleženci bodo prisluhnili predstavitvam ter razpravljali o stanju, razvojnih izzivih in priložnostih za povezovanje treh mrež: ljudskih univerz, srednjih ter višjih strokovnih šol.Govorili bomo tudi o specifičnih strokovnih izzivih.

V besedi in sliki bo predstavljen strokovni razvoj izobraževalcev odraslih. Nastopajo v različnih vlogah, pri tem pa morajo stalno nadgrajevati svoja znanja in spretnosti, zato da lahko uspešno poskrbijo za udeležence.

Ob tem pa ni več mogoče prezreti umetne inteligence, temveč jo je treba modro integrirati v svoje delo in življenje nasploh. Gre za pojav, ki od nas zahteva proaktivno naravnanost. Prav pa je, da pri tem ohranimo človečnost v najžlahtnejšem pomenu besede.

Tudi tokrat nas bosta skozi dogajanje pospremila glasba in ples.

Pripravljavci posveta verjamemo, da se bomo domov vrnili okrepljeni, vedri, opremljeni s spoznanji in novimi zamislimi. Močno povezani na poti samouresničevanja nas samih in ljudi, s katerimi in za katere delujemo, bomo zagotovo lažje kljubovali neprijetnim okoliščinam ter uspevali tako v zasebnem kot strokovnem življenju.

Beseda bo v teh dveh dneh tekla tudi o preobrazbeni moči učenja, sodelovanju, znanju, zaupanju in – globini posluha. Zagotovo se nas bo dotaknila in – premaknila Življenje v nas!

Če ne boste z nami osebno, vas vabimo, da spremljate prenos v živo ali pa si kasneje ogledate posnetke – oboje bo dosegljivo na spletni strani LPoIO 2023.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS