Manevriranje med navodili in neznankami

TVU 2020 neustrašno potekajo že vse od 4. 9., ko smo jim z virtualnim odprtjem utrli pot. Slovesnost, ki je proslavila tradicijo petindvajsetih let, je bila pogumno drugačna. V prejšnjih letih je bila osrednja vsebina teh slovesnosti podelitev priznanj za zgledne posameznike, skupine, podjetja ipd. Novih dobitnikov, ki bi se jim poklonili letos, komisija ni izbrala. Dogovorili smo se, da pozornost raje namenimo prenovi instituta Priznanja ACS. Že to bi morali doživeti kot namig, da bo letošnje odprtje zelo drugačno in da bo treba poiskati druge vsebine.

Od leta 2006 do lani smo odprtja organizirali skupaj z zavzetimi koordinatorji na lokalni ravni. Ti so dodali kulturni spored, nagovore iz lokalnega okolja ter spremljajoče dejavnosti, ki so kar najbolje odražale utrip kraja. Letos naj bi odprtje organizirali v Ljubljani. V ta namen smo izpeljali nekaj premislekov o karseda bučnem obeleženju našega jubileja. V prestolnici z izobraževalno vsebino težko pritegneš pozornost javnosti in medijev, zato smo mrzlično snovali prodorne pristope – od sprevodov s transparenti do najema velikanskega prizorišča … Začeli smo se dogovarjati z morebitnim partnerjem, da se ambicioznega podviga lotimo skupaj …

Potem je prišel (in ostal) covid-19. TVU in z njim vred Parado učenja smo prestavili na jesen in se za njuno dejansko izvedbo odločili šele 20. 8. Tedaj smo na sestanku mreže TVU še malce omahovali, nato pa na pobude koordinatorjev, ki so že pošteno zagrizli v priprave ter pridobivanje dovoljenj, potegnili ta voz naprej. In ni nam žal.

Dogodkov je manj kot prejšnja leta, zato pa so toliko poučnejši in prisrčnejši. Upoštevamo priporočila in navodila, obenem pa smo prožni in iščemo nove pristope za obvladovanje neznanega. Naš cilj je ohraniti učenje, povečati druženje, krepiti in radostiti. Prav zato smo z Zlatkom zasnovali himno VŽU z naslovom Moč in radost, ki jo je zdaj slišati na številnih prizoriščih TVU. Občutek imamo, da nas bo spremljala še dolgo in marsikje.

A naj se vrnemo k virtualnemu odprtju.

Pogosto smo si prizadevali za nagovore najvišjih predstavnikov države. Njihova podpora je pomembna, a žal smo je bili deležni redkokdaj. Naravnanost ‘če bo, bo, če ne, pa tudi prav,’ se je tokrat izkazala za dobro. Čez poletje smo delali na drugih adutih – petindvajsetih zagovornikih VŽU, ki so prek videa odgovarjali na vprašanji, kaj jim VŽU prinaša in kako bi ga opredelili. Konec avgusta smo pridobili tudi obe videoposlanici, tako da so se v mozaik zložili vsi predvideni delčki pa še kakšen za povrh.

Odprtje smo 4. 9. predvajali prek spletnih strani TVU, YouTube kanala ACS ter družbenih omrežij. Upamo si staviti, da je dogodek dosegel bistveno več ljudi, kot bi jo prireditev v živo. Posamezni deli se vrtijo še zdaj, saj so vsi po vrsti sporočilni in navdušujoči. Lepi izkušnji sodelovanja s predsednikom države in ministrico za izobraževanje sta nas opogumili, da zaveznike v najvišjih vrstah javnega življenja v sodelovanju s koordinatorji TVU pridobivamo še naprej. Ob tem pa se poklonimo tudi manj znanim osebam, katerih sporočila temeljijo na lastnih učnih izkušnjah in so zato neprekosljiva.

Zelo so nas letos podprle tudi medijske hiše na nacionalni in lokalni ravni. Nekateri so nam zaupali, da bi jim s TVU prišli prav v maju, ko ni bilo drugih spodbudnih novic. Pa tudi zdaj je v redu, so nam zatrdili. Dobrih zgodb je žal še vedno manj kot slabih, pravijo. Čutijo, da morajo širiti razveseljive vesti, ki ljudi združujejo in opogumljajo. Dogajajo se torej premiki.

Naše digitalne spretnosti so se – hočeš nočeš – povečale.

Do spodbudnega premika je prišlo tudi v našem  odnosu do sodobne tehnologije. Včasih je ta edini most do najdražjih, sošolcev, prijateljev, sodelavcev … Stiska rojeva pogum, dobra izkušnja hrani radovednost in pripravljenost za spoprijemanjem z orodji, ki jih morda nikoli ne bi izbrali za svoje oprode.

Mnogi dogodki TVU potekajo v virtualnih okoljih, mnogo jih je posnetih in bodo v teh okoljih javnost nagovarjali še dolgo. Blizu 250 dogodkov v skupni akciji TVU Digitalna preobrazba družbe omogoča učenje ali izražanje digitalnih spretnosti, zato da se bomo v tem svetu lažje znašli kot posamezniki in družba. Na prizoriščih slišimo, da pa človeškega stika ni mogoče nadomestiti. Res je, a ta čas nas je naučil, da je stikov mnogo vrst. Kakšni so bolj zeleni, cenejši, hitrejši … od ustaljenih. Dogodki TVU nas letos učijo skromnosti, prožnosti, domiselnosti, vztrajnosti v dobrem … in nas silijo k prevrednotenju vrednot.

Cenimo letošnjo izkušnjo, ki jo bomo lahko v celoti ovrednotili šele v tednih po njenem izteku, tj. 9. oktobra. Že zdaj pa lahko zaključimo, da je zaradi svoje drugačnosti poosebljena učna lekcija. Prav zato je dobrodošla in odlična popotnica za naprej. 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS