CIPRA vsak mesec v novicah alpMedia prinaša najpomembnejše informacije iz alpskega sveta in o njem. Tokratni pregled začenjamo s predstavitvijo zadnjih dveh številk.

  • Pred odhodom na zasluženi oddih so pripravili povzetek razgibanega dogajanja v Alpah. Več >>
  • V 6. številki, ki je izšla avgusta, se avtorji ukvarjajo z raznoliko problematiko okolja. Več >>

8. septembra po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan pismenosti. Letošnja tema Spodbujanje pismenosti za svet v prehodu: Gradimo temelje za trajnostne in miroljubne družbe ponuja priložnost za ponovni razmislek o vlogi pismenosti pri oblikovanju bolj vključujoče, miroljubne, pravične in trajnostne družbe. Več >>

V začetku avgusta je CTK Univerze v Ljubljani skupaj z 20 slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami začela izvajati projekt SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji. Namen projekta je ozaveščati, izobraževati in opolnomočiti sodelavce konzorcijskih partnerjev ter širše javnosti v Sloveniji v zvezi z načeli odprte znanosti. Več >>

Prijetno branje vam želim!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS