Ustanova ProLiteracy je v sodelovanju Rutgers University začela izdajati novo revijo o pismenosti odraslih. Prva številka je izšla v juniju, napovedujejo dve izdaji letno.

Poslanstvo revije z naslovom Adult Literacy Education: The International Journal of Literacy, Language, and Numeracy (ALE) je objavljati raziskave o osnovnem in srednješolskem izobraževanju odraslih ter prehodih na višje stopnje izobraževanja. Izvajalce, raziskovalce, oblikovalce politik in financerje obvešča o najboljših praksah, povezanih z opismenjevanjem odraslih, matematično in jezikovno pismenostjo odraslih v javnoveljavnih programih, skupnostnem učenju in prostovoljstvu.

Številke bodo tematske, vsebovale pa bodo tudi druge vsebine, zanimive za bralce (preglede virov, mnenja, razprave ipd.).

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS