V spletni rubriki InfO-mozaik na spletni strani ACS smo objavili prispevek o udeležbi odraslih, starih od 25 do 64 let, v VŽU v letu 2018. Udeležba odraslih v VŽU je ena od ciljnih vrednosti, ki si jih je EU zastavila v strategiji Izobraževanje in usposabljanje 2020. Napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev EK redno predstavlja v letnem poročilu Pregled izobraževanja in usposabljanja.

Poročilo ugotavlja, da bo zastavljeni cilj najmanj 15-odstotna udeležba odraslih (25–64 let) v VŽU (formalnem in/ali neformalnem izobraževanju) v EU in tudi v nekaterih državah članicah do leta 2020 težko dosegljiv. Leta 2018 je povprečna stopnja udeležbe odraslih, starih 25–64 let, v VŽU znašala 11,1 % (po Anketi o delovni sili). Zastavljeno ciljno vrednost 15 % ali več so dosegle nekatere skandinavske države. V Sloveniji je vrednost znašala 11,4 %, kar je nekoliko nad povprečjem. Ugotavljamo pa, da se je ta stopnja od leta 2010, ko je bila 16,2-odstotna, močno znižala. V prispevku so podatki podrobneje prikazani: po spolu, starosti, izobrazbi in drugih kriterijih.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS