V spletni rubriki InfO-mozaik na spletni strani ACS smo objavili prispevek o udeležbi odraslih, starih od 25 do 64 let, v VŽU v letu 2018. Udeležba odraslih v VŽU je ena od ciljnih vrednosti, ki si jih je EU zastavila v strategiji Izobraževanje in usposabljanje 2020. Napredek pri uresničevanju zastavljenih ciljev EK redno predstavlja v letnem poročilu Pregled izobraževanja in usposabljanja.

Poročilo ugotavlja, da bo zastavljeni cilj najmanj 15-odstotna udeležba odraslih (25–64 let) v VŽU (formalnem in/ali neformalnem izobraževanju) v EU in tudi v nekaterih državah članicah do leta 2020 težko dosegljiv. Leta 2018 je povprečna stopnja udeležbe odraslih, starih 25–64 let, v VŽU znašala 11,1 % (po Anketi o delovni sili). Zastavljeno ciljno vrednost 15 % ali več so dosegle nekatere skandinavske države. V Sloveniji je vrednost znašala 11,4 %, kar je nekoliko nad povprečjem. Ugotavljamo pa, da se je ta stopnja od leta 2010, ko je bila 16,2-odstotna, močno znižala. V prispevku so podatki podrobneje prikazani: po spolu, starosti, izobrazbi in drugih kriterijih.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog