Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti IO v letu 2022.

Javni razpis zajema:

  • izvedbo splošnih in bralnih študijskih krožkov, ki jih koordinira ACS,
  • programe medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo SUTŽO,
  • izvedbo dejavnosti Parada učenja – dan učečih se skupnosti, celodnevnega dogodka na javnem mestu,
  • koordinacijo podizvajalcev in prireditev v TVU 2022 in
  • nacionalno pomembne naloge v IO, kot so: organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj, mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih, strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, izdaja znanstvene oziroma strokovne monografije ter novi programi na področju splošnega IO.

Rok za prejem ponudb je 25. februar do 12. ure (za pošiljke, oddane v vložišče) oziroma do 23.59 ure (za priporočene poštne pošiljke).

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/2022, besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija pa sta na voljo na spletni strani Ministrstva.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Maji C. Accetto (T: 01 4005 386) vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

 

Skip to content