Agencija Cedefop je izdala novo publikacijo o trendih in izzivih, povezanih s spretnostmi – napoved v pričakovanju leta 2030.

Izhodiščno vprašanje številnih mednarodnih pogovorov, analiz in raziskav je, katere spretnosti in kateri poklici bodo zanimivi v prihodnosti. Ni povsem jasno, kaj prinaša industrija 4.0, zato je odločitev za poklic oziroma spremembo kariere lahko precej tvegana. Napovedi so tako ključne ne samo za posameznike, pač pa tudi za odločevalce, saj traja nekaj let, da se uvedejo izobraževalni programi za nove poklice.

Publikacijo sestavlja pet vsebinskih poglavij: Možnosti zaposlovanja in trendi na trgu delovne sile v Evropi, Posledice za poklice, Kvalifikacije in neujemanje spretnosti, Raziskovanje vsebine delovnih nalog, Diskusija in prihodnji izzivi. Zadnje precej natančno opredeljuje prihodnje zaposlovanje in druge spremembe na trgu dela, upoštevajoč demografske trende. Do leta 2030 se bo precej dvignila stopnja zahtevane izobrazbe, trg dela bo zahteval med 36 in 41 % visoko izobraženega kadra. Zahteve delovnih mest bodo narasle tudi na ravni poklicno izobraženih zaposlenih. Izjemno pomembna informacija, ki izhaja iz raziskave je, da bo v prihodnje treba več časa nameniti izobraževanju med zaposlitvijo oziroma med opravljanjem dela na določenem delovnem mestu. Nižje izobraženi in usposobljeni zaposleni, ki na to ne bodo pripravljeni oziroma jim to ne bo omogočeno, se bodo prisiljeni soočiti (tudi) z nižjimi plačami.

Celotna publikacija je dosegljiva na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS