EPALE, platforma za izobraževanje odraslih v Evropi, se odziva na aktualno situacijo v zvezi z epidemijo novega koronavirusa. Za izobraževalce odraslih pripravlja različne ideje in nabor gradiv, ki jih ti lahko uporabljajo pri svojem delu.

V prvem naboru gradiv oz. Resource Kit #1 med drugim lahko:

  • spoznate spletno učno platformo, ki je nastala v okviru projekta Erasmus+ Digital Skills for All. Gradiva o opolnomočenju izobraževalcev za vključevanje IKT v učni proces lahko tudi preizkusite,
  • preberete spletne dnevnike o prednostih in slabostih spletnega učenja,
  • pobrskate po naboru možnosti za učenje in poučevanje.

 

Drugi paket gradiv oz. Resource Kit #2 pa ponuja:

  • gradivo projekta Erasmus+ EXULI. Namenjeno je izobraževalcem, socialnim delavcem, mediatorjem in psihologom, ki bi želeli izboljšati svoje spretnosti pri delu z migranti,
  • dostop do platforme, ki je prav tako nastala v okviru enega od Erasmus+ projektov (EDUCATE). Na voljo je 5 modulov, ki so izobraževalcem v pomoč pri poučevanju matematično-logičnih spretnosti,
  • spletno stran “Learning@home Campaign”, ki je nastala v času epidemije novega koronavirusa. Ponuja nasvete za delo od doma ter omogoča dostop do spletnih usposabljanj, gradiv in nasvetov za uspešno poučevanje in učenje od doma.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik.percic@cmepius.si), CMEPIUS