Direktor UIL David Atchoarena v predstavitvi Letnega poročil UIL 2018 poudarja: »UIL je lahko ponosen na to, kar je dosegel leta 2018. Člani upravnega odbora, naši ključni partnerji in drugi deležniki, naši financerji ter naše predano osebje si zaslužijo priznanje za vodenje inštituta skozi zahtevnih dvanajst mesecev. Prenovljena zaveza naših donatorjev in zlasti večji prispevek nemškega zunanjega ministrstva postavlja Inštitut na trdne temelje in nam omogoča, da uspešno gradimo na dosedanjih dosežkih.«

Letno poročilo UIL za leto 2018 potrjuje, da so z delom sledili svojemu poslanstvu, tj. podpiranju boljšega oblikovanja politik in krepitev zmogljivosti držav članic UNESCO na področju VŽU.

Vizija UIL je, da vsi otroci, mladi in odrasli izkoristijo kakovostno VŽU v okviru trajnostnega razvoja. Temu v okviru Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 sledi zlasti cilj trajnostnega razvoja (SDG) 4 o kakovostnem izobraževanju in VŽU.

Leta 2018 so se dejavnosti UIL na področju svetovanja o politiki, razvoju zmogljivosti, raziskavah, spremljanju, povezovanju v mreže in zagovarjanju združile, okrepile in v nekaterih primerih preusmerile v doseganje cilja 4 in drugih ciljev trajnostnega razvoja, med katerimi VŽU igra pomembno vlogo. Dejavnosti UIL so vključevale razvoj novih materialov za zmogljivosti, spletni tečaj o vključevanju VŽU v izobraževalne politike in načrte ter nove raziskave o vlogi mehanizmov za priznavanje socialno-ekonomske integracije in nadaljnjega učenja sirskih beguncev.

UIL je okrepil svoja prizadevanja za ocenjevanje in vrednotenje preko projekta o oceni učnih izidov v 12 afriških državah (RAMAA) in v prispevku k Globalnemu zavezništvu za spremljanje učenja (GAML).

UIL je še naprej širil globalno mrežo učečih se mest UNESCO in usklajeval Globalno zavezništvo za pismenost v okviru VŽU. Okrepili so tudi priprave na četrto Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih – GRALE (predvideno za leto 2019) in na CONFINTEA VII – 2022.

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog