19. Dnevi svetovanja za znanje so uspešno za nami. Vseh 35 središč ISIO in SSU je izpeljalo več kot 200 dogodkov na različnih javnih mestih, kjer so bile informacije o možnostih izobraževanja dostopne mnogim odraslim. Z dogodki smo želeli povečati prepoznavnost središč ISIO in SSU v lokalnem okolju. Odraslim smo želeli omogočiti ter nuditi informacije in svetovanje o različnih možnostih učenja, izobraževanja, načrtovanju in razvoju kariere, vrednotenju predhodno pridobljenega znanja, samostojnem učenju.

Za letošnji obisk dogodka sem izbrala UPI LU Žalec. Na Podeželski tržnici so pripravili stojnico znanja z naslovom Digitalnovključen.sem. Namenjena je bila ozaveščanju o digitalnih spretnostih in kompetencah ter predstavitvi vključevanja v brezplačne izobraževalne programe. Svetovalka Darja je obiskovalcem stojnice te možnosti uspešno predstavljala, mimogrede pa je obiskala tudi nekaj starejših gospa, ki so posedale v bližini, ter jih s prijaznim pristopom povabila v brezplačne tečaje. Spotoma jih je naučila nekaj uporabnih funkcij na telefonu.

 

Mag. Andreja Dobrovoljc

ACS

Dan za digitalno znanje

En dan je bil namenjen informiranju odraslih o pomenu razvijanja digitalnih spretnosti ter možnostih, ki so jim za to na voljo v lokalnem okolju. Tega dne so potekali dogodki v povezavi z razvijanjem digitalnih spretnosti, npr. ocenjevanje razvitosti digitalnih kompetenc, samostojno učenje s pomočjo videogradiv, krajše delavnice in podobno.

Sodelavke ACS smo si z zanimanjem ogledale aktivnosti po Sloveniji. V živo smo občutile zavzetost izkušenih svetovalk in svetovalcev ter živahen lokalni utrip na stojnicah znanja, svetovalnih kotičkih, delavnicah, dnevih odprtih vrat in posvetih.

Na YouTube kanalu LU Kranj sem spremljala okroglo mizo z naslovom Poti do zelenih in digitalnih znanj. V razpravi so bili v ospredju digitalna in zelena znanja in možnosti, ki jih imajo prebivalci lokalne skupnosti na voljo. Izpostavljeno je bilo vse, kar na območju Upravne enote Kranj že obstaja, udeleženci pa so lahko pridobili tudi informacije o tem, kje pridobijo znanja za uporabo tako digitalnih kot zelenih kompetenc.«

Vera Mlinar

ACS

Širimo glas o središčih ISIO in SSU

Dneve je zaznamovala intenzivna promocijska aktivnost vseh organizacij, ki sodelujejo v središčih ISIO in SSU. Še posebej se je to odražalo na družbenih omrežjih (#svetujemoZAznanje). Poslanico za uspešno izvedbo je pripravila ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh. Dnevi so bili predstavljeni na nacionalni televiziji v oddaji Dobro jutro, v kateri sta bili gostji naša sodelavka mag. Tanja Vilič Klenovšek in svetovalka Dragica Glažar iz Cene Štupar – CILJ. Največ objav je bilo tako kot vsako leto v lokalnih in regijskih medijih.

Letos me je najbolj pritegnil Dan za digitalno znanje, zato sem na ZLU obiskala mobilne heroje in se udeležila on-line delavnice o učenju in branju (LU Ajdovščina). Ker je bil tudi nabor drugih dogodkov pester, sem obiskala še svetovalce v kariernem središču ZRSZ v Ljubljani (Cene Štupar – CILJ). Povsod je bilo zanimivo, vesela pa sem bila tudi srečanja in pogovora s svetovalkami in svetovalci.

Urška Pavlič

ACS je na 22. F3ŽO v okviru svojega razstavnega prostora k predstavitvi ponovno povabil središča ISIO in SSU. Mnogo starejših je zanimalo, kje, kako in kdaj se lahko izobražujejo. Koristne nasvete so prejeli v našem svetovalnem kotičku, v katerem sta sodelovali dve središči ISIO in SSU iz Ljubljane, eno iz Novega mesta, Kranja in Jesenic. Obiskovalce so najbolj zanimale vsebine, kot so zdravje, učenje tujih jezikov za hobi in računalništvo za vsakdan.
Mateja Pečar

ACS

Za uspešen doprinos k širjenju informacij o svetovalni dejavnosti v njihovem lokalnem okolju in drugje ter na družbenih omrežjih se središčem ISIO in SSU na tem mestu prav lepo zahvaljujemo. Prepričani smo, da so marsikateremu obiskovalcu z uporabnimi informacijami in koristnimi nasveti o izobraževanju pomagala osvetliti pot do cilja. Skupaj ustvarjamo dobre zgodbe o boljšem življenju.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS