V Velenju smo 29. in 30. avgusta 2018 v prijetnih prostorih LU Velenje izvedli usposabljanje za zaključeno skupino 28 udeležencev iz domače ustanove, UPI – LU Žalec in MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec. ACS je v soorganizaciji z LU Velenje zanje pilotno izpeljal 16-urni modul z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

Modul je del programa Temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih, ki smo ga zasnovali v letu 2017.

Uvodna tema je prisotnim približala poglede na kakovost organizacije, ki izobražuje odrasle, v kontekstu sodobnih pogledov na kakovost. Udeleženci – učitelji, direktorice, strokovni in drugi sodelavci, večinoma člani komisij za kakovost – so prvi dan med drugim razmišljali o interesnih skupinah v izobraževanju odraslih – udeležencih, učiteljih, delodajalcih, financerjih itd. Razpravljali so tudi o zelo pomembnih elementih opredeljevanja kakovosti v organizaciji – poslanstvu, viziji in vrednotah posamezne organizacije.

Osrednja tema drugega dne usposabljanja je bil notranji sistem kakovosti organizacije – kako ga vzpostaviti in na kakšne načine lahko zaposleni najdejo svoje mesto v njem. Izhodišča za premisleke udeležencev usposabljanja v skupinah so bila tudi vprašanja: kako se uporabljajo kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih? Za kaj se zavzemajo organizacije pri svojem delu z odraslimi – kaj so njihovi standardi kakovosti?

Odzivi udeležencev na izvedeno usposabljanje so bili pozitivni – tako v strokovnem smislu kot tudi v smislu možnosti, da je bilo usposabljanje za zaposlene iz treh organizacij dobra priložnost za utrditev medsebojnih stikov in vezi. Pohvalili so tudi možnost izvedbe usposabljanja v regiji, saj se ga je zaradi tega lahko udeležilo več sodelavcev iz posamezne organizacije.

Usposabljanje je potekalo v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS

Skip to content