IO po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja je namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine.

MIZŠ je na spletni strani objavilo Soglasje k obsegu razpisa za vpis v izredno srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2020/2021 v Republiki Sloveniji. Na podlagi tega je objavilo tudi prilogo k soglasju, v kateri so objavljeni podatki o tem, katere izobraževalne programe za odrasle udeležence načrtujejo srednje šole, javne organizacije za IO in zasebne organizacije v šolskem letu 2020/2021.

Podrobnosti lahko preberete na spletišču gov.si.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS