RIC Novo mesto sodeluje v mednarodnem projektu Entre4All, katerega vodilni partner je Center ponovne uporabe Ormož, v njem pa sodelujejo še drugi partnerji iz Grčije (Dimitra Ekpaiditiki simvilitiki ae), Avstrije (Equalizent Schulungs und Reratungs GHBH) in Cipra (A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd School/Institute/Educational Centre in Kentro Diamonis & Apasxoliseis Atomwn me Eidikes Anagkes Agios Lazaros). Projekt v trajanju 26 mesecev (od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021) financira EU iz programa Erasmus+, KA2 strateška partnerstva.

Projektna skupina si je za svoj cilj zastavila opremljanje precej zapostavljene skupine odraslih oseb s posebnimi potrebami z digitalnimi in podjetniškimi veščinami, ki jim bi odprle nove poti ter možnosti vključevanja v skupnost, kjer živijo. Prav tako bodo v okviru projekta vzpostavljeni centri za podporo socialnemu podjetništvu na lokalni ravni, kjer bo omenjeni ciljni skupini omogočeno izobraževanje o digitalnih in podjetniških veščinah.

V projektni skupini bo tako pripravljen izvedbeni inkluzivni digitalni ter podjetniški material z uporabnimi viri in orodji, ki bo podpiral izobraževalce odraslih s posebnimi potrebami pri njihovem usmerjanju za nadgradnjo praks in metod pri svetovalnem delu z namenom vključevanja teh oseb na trg dela v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ. Gradivo se bo uporabljalo tako v partnerskih organizacijah projekta, stremimo pa tudi, da bo v pomoč drugim organizacijam za IO, lokalnim skupnostim, podjetjem, ustanovam in strokovnjakom ter svetovalcem odraslim s posebnimi potrebami.

 

V projektni skupini smo med osebami s posebnimi potrebami, izobraževalci in strokovnjaki, socialnimi delavci ter organizacijami za IO opravili raziskavo o zanimanju za socialno podjetništvo in odnosu do tega, trenutnih podjetniških, digitalnih in finančnih veščinah, pa tudi želji in potrebi po gradivu za usposabljanje za potencialne socialne podjetnike. Na podlagi rezultatov trenutno že pripravljamo kompetenčni okvir, razdeljen na module. Moduli so bili izbrani na podlagi ugotovitev ankete ter transnacionalnega poročila oz. pomembnosti znanj, spretnosti in kompetenc za doseganje projektnih ciljev. Moduli, kot so podjetniške kompetence, digitalne spretnosti, finančne spretnosti ter socialne spretnosti, bodo udeležencem zagotavljali splošna znanja, veščine in kompetence, moduli, kot so podjetništvo na socialnem področju, podjetništvo na področju umetnosti in kulture, zdravstvenih storitev, okoljsko podjetništvo, podjetništvo v izobraževanju, podjetništvo v turizmu ter trgovinsko podjetništvo pa znanja, veščine in kompetence za prav določeno podjetniško področje.

Več o projektu in projektne novice si lahko preberete na spletni strani ali FB projekta.

Špela Juršič (spela.jursic@ric-nm.si), RIC Novo mesto