MIC ŠC Celje vabi na Mednarodno konferenco Kreativna učna okolja, ki bo 11. novembra 2020 v Kongresnem centru Rimske Terme. Konferenca je namenjena vsem izobraževalcem, ki želite in se trudite slediti spremembam v družbi in novi realnosti ter tako v svoje delo vključujete kreativne, inovativne metode poučevanja in digitalno tehnologijo. Konferenca spodbuja koncept učenja v najširšem smislu, ki povezuje učeče se in izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo.

K sodelovanju tako vabimo vse slovenske in mednarodne strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja. Verjamemo, da imate znanje, idejo in zgodbo, ki jo velja podeliti s kolegi. Vas zanima, kako? Preberite v nadaljevanju …

Kaj lahko predstavim?

Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja kreativnih učnih okolij, in sicer v treh različnih sekcijah.

  1. Kreativnost in inovativnost skozi celotno vertikalo izobraževanja

Odkrivanje in razvijanje kreativnosti in inovativnosti pri učečih se od vrtca pa skozi celotno izobraževalno vertikalo, npr. predstavitev načinov izkustvenega in eksperimentalnega učenja, medpredmetnega sodelovanja in povezovanja, nekonvencionalnih učnih okolij, kot so učilnice v naravi, virtualni laboratoriji, escape roomi itd., spodbujanje radovednosti, kreativnosti, inovativnosti, kritičnega razmišljanja, timskega dela in zgodnjega učenja.

  1. Uporaba digitalnih tehnologij pri poučevanju

Uporaba IKT v pedagoškem procesu, nadgradnja tiskanih učnih gradiv z digitalnimi aplikacijami tako za učeče se kot tudi za izobraževalce, kakovostne vsebine z Youtuba, uporaba e-bralnikov, pametnih telefonov, poučevanje na daljavo itd.

  1. Pristopi in tehnike poučevanja

Drugačne, neobičajne metode dela ter inovativni in kreativni pristopi in tehnike poučevanja, posebni dosežki, ideje, novosti, način uvajanja in razvoj sodobnih, inovativnih in fleksibilnih učnih metod ter prožnih oblik učenja in poučevanja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Več informacij najdete na spletni strani, kjer boste našli vsebino in cilje konference, navodila za pisanje prispevkov in vse ostale potrebne informacije.

Kontakt: konferenca@sc-celje.si, 03 428 58 26.

Mateja Rajh Jager (mateja.jager@sc-celje.si), ŠC Celje