Cilj projekta Numeracy in practice je povečati obseg in kakovost izobraževalne ponudbe na temo matematične pismenosti za odrasle. Hkrati želimo s projektom okrepiti zavedanje izobraževalcev, oblikovalcev politik in državljanov o pomenu te tematike.

Triletni projekt, ki se je začel januarja 2022, bo ustvaril (vsaj) naslednje štiri rezultate:

  • informacijske pakete za krepitve zavedanja o pomenu matematične pismenosti,
  • učna gradiva z uporabnimi primeri,
  • gradiva za profesionalni razvoj izobraževalcev,
  • predstavitev raziskave o dobrih praksah poučevanja matematične pismenosti.

Projekt izhaja iz dejstva, da mnogi Evropejci ne premorejo dovolj matematične pismenosti, da bi lahko samostojno in učinkovito delovali v tehnološki družbi, preplavljeni z matematičnimi podatki. Hkrati temelji na prepričanju, da uspešnih načinov za učenje matematične pismenosti ne moremo najti v učbenikih za otroke ali abstraktnih podatkovnih bazah. Pokažejo se, kadar nagovorimo življenjske situacije, potrebe in ovire odraslih.

Gre za nadaljevanje projekta Common European Numeracy Framework (CENF), v katerem je bil razvit obsežen okvir za krepitev matematične pismenosti.

Učinkovito poučevanje matematične pismenosti v evropskih državah lahko pripomore k aktivnejšemu sodelovanju in vključenosti odraslih v družbo in s tem k močnejšemu evropskemu gospodarstvu.

Lonneke Boels, raziskovalka

Partnerji

Projekt vodi Univerza aplikativnih znanosti iz Utrechta (Nizozemska), sodelujejo pa še: BFI-OÖ, Linz (Avstrija), Univerza iz Limericka (Irska), Univerza iz Barcelone (Španija), Asturia (Belgija), IAL FVG (Italija), Innovation Frontiers (Grčija), Tekirdag PDNE (Turčija), Društvo DISORA (Slovenija), Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (Poljska), ALPES (Francija).

Več informacij najdete na spletni strani projekta CENF. Gradiva so še v nastajanju in jih sproti dodajamo na spletno stran. Tako kot rezultati bodo dostopna v vseh jezikih držav partneric in angleščini.

Ivan Močnik (ivan.disora@gmail.com), Društvo DISORA