Tako je ime našemu najljubšemu, novemu kamnu.

Simbolizira naša prizadevanja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki jih živimo že ves čas od ustanovitve, ozaveščeno in ciljno naravnano pa najmanj zadnje desetletje.

Od slogana Ljudska gre na zeleno do nagrade Horus

Živimo vrednote: trajnost, zanesljivost, spoštljivost, humanost, odgovornost, dostopnost, enake možnosti za vse, poštenost … Danes se družbena odgovornost, ki jo živimo v praksi, nanaša predvsem na naše poslovno delovanje in našo osnovno dejavnost, to je izobraževanje odraslih. Vse pa se je pričelo z ekološko usmerjenostjo, skrbjo za zmanjševanje količine odpadkov, varčevanje z vodo, energijo in skrbno prenovo naše stare hiše. Sprejemali smo nova znanja, iskali nove inovativne rešitve in sproti nadgrajevali vse, kar smo počeli. Pred desetletjem smo temu dali ime: Ljudska gre na zeleno. Od tu naprej vse počnemo ozaveščeno, sistematično in načrtno z namenom puščati čim manjši odtis s svojim delovanjem. Tu seveda mislimo na okolje.

Ko govorimo o udeležencih naših izobraževanj, pa seveda želimo, da je odtis čim večji. Najbolj prepričljivo, zanesljivo in strokovno utemeljeno lahko v andragoški praksi znanje prenašamo z zgledom. Ravnamo tako, kot mislimo, da je najbolje, in vabimo druge, s katerimi prihajamo v stik, da nas posnemajo. Običajno naletimo na pozitiven odziv in tako enostavno širimo zavedanje in družbeno odgovorno ravnanje med različnimi skupinami naših deležnikov. Prav neverjetno je, kako preprosto se to zgodi, če uporabimo spoštljivo komunikacijo. Kadarkoli imamo priložnost, spomnimo na veliki dogodek, s katerim smo obeležili 60 let delovanja ljudske univerze – Koncert v parku. To je sinonim za 2.000 udeležencev, 200 nastopajočih, 100 organizatorjev in prostovoljcev pa tudi manj kot 100 avtomobilov, s katerimi so se pripeljali, in le 5 odpadkov, ki smo jih naslednjega dne pobrali v parku.

 

Za varno življenje, premoženje in okolje

Nagrada Horus za nas pomeni javno in družbeno priznano identifikacijo naše zavezanosti k družbeno odgovornemu in trajnostno naravnanemu ravnanju. Prijava je zahtevala poglobljen premislek o delovanju organizacije na številnih področjih in botrovala izdelavi obsežnega elaborata. Ostajamo zavezani kulturi, ki smo jo gradili, jo gradimo in še naprej orjemo ledino na nacionalni ravni.

Povezovanje, sodelovanje, skrb za okolje in družbena odgovornost so pripeljali tudi do projekta Za varno življenje, premoženje in okolje, ki je bil smiselna nadgradnja podobnega izpred desetletja. Takrat smo se posvetili gašenju požarov na sončnih elektrarnah.

Projekt zasluži pohvalo za celostni pristop, ki združuje izobraževanje, skupnostno delovanje in sodelovanje z gasilskimi društvi ter prikazuje globoko razumevanje potreb lokalne skupnosti in odzivanje nanje.

Ocenjevalci projekta Za varno življenje, premoženje in okolje

Vzpostavili smo nenavadno, inovativno partnerstvo. Nosilec projekta je skrbel za koordinacijo ter finančni in administrativni del, gasilci pa za strokovno izvedbo praktičnega dela projekta. Znanje smo prenašali na gospodarstvo in malo obrt s pomočjo OOZ Slovenska Bistrica. K promociji projekta in gasilstva smo pristopili sistematično ob pomoči medijev.

Poudarili smo, da poleg varovanja premoženja in ohranjanja življenja predvsem skrbimo za okolje. Vsak požar, razlitje nevarnih snovi, vsaka prometna nesreča, praktično vsaka intervencija, ki jo opravijo gasilci, vpliva na okolje. Več ko jih preprečimo ali omilimo, manjša je škoda.

Ostajamo predani svojemu namenu – dvigovati raven splošne izobrazbe, zagotavljati poklicno izobraževanje, skrbeti za pridobivanje neformalnih znanj za potrebe dela in osebnega življenja posameznika. Skrbimo za kakovostno preživljanje prostega časa, osebnostno rast in aktivno državljanstvo.

Skrbi za kakovostno lokalno andragoško središče – KLAS ostajamo predani tudi poslej, kljub ali bolje rečeno tudi zaradi prejetih nagrad.

Mag. Brigita Kruder (brigita.kruder@lusb.si), LU Slovenska Bistrica