BDS prireja posvet z zanimivim naslovom Katerega spola so knjižni molji? in podnaslovom Kako, koliko in kaj berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke. Ob mednarodnem dnevu pismenosti se bodo 9. septembra v Klubu Cankarjevega doma zbrali strokovnjaki, da bi osvetlili branje in pismenost obeh spolov in vseh starostnih skupin.

Domači in tuji strokovnjaki bodo razmišljali o razlikah med bralnimi navadami deklic in dečkov, bralk in bralcev, moških in žensk oziroma ugotavljali, ali je to sploh smiselno poudarjati. Pod drobnogled bodo vzeli mlade generacije, ki so vajene brati digitalno, projekt bralna značka in še mnogo drugega. Podroben program je objavljen na spletni strani BDS, kjer se je mogoče prijaviti.

Na posvetu se bomo pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki jo vodi konzorcij EURead. Gost iz nizozemske organizacije Stichting lezen bo predstavil svoje bogate izkušnje pri širjenju bralne kulture med mladimi.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog