V Črnomlju so v duhu praznovanja 60-letnice organiziranega IO v Sloveniji 12. novembra pripravili strokovno srečanje Dolgožive ljudske univerze, ki ga je organiziral ZIK Črnomelj. Hkrati je potekala še predstavitev študijskih krožkov v Beli krajini ob 25. obletnici njihovega delovanja. Dogodka so se udeležili župani in županje slovenskih občin, direktorice in direktorji LU ter predstavnici MIZŠ. Skupaj so poskušali osmisliti delo in pomen LU danes, večjo pozornost pa so namenili pregledu uresničevanja lani sprejetega Zakona o izobraževanju odraslih, ki se nanaša na obveznosti lokalnih skupnosti, letni program in sredstva občin. Dogodek je bil tudi priložnost za krepitev sodelovanja LU, občin in ministrstva.

V sklopu srečanja so bili za izboljšanje sodelovanja med občinami in LU kot izvajalskimi organizacijami v lokalnem okolju izpostavljeni predlogi, kot so sprejetje Letnega programa za izobraževanja odraslih, ki zagotavlja vsebinsko in finančno stabilnost ter nujnost uskladitve vsebine z LU. Odgovornost lokalne skupnosti pa je tudi zmanjšanje odvisnosti LU od projektov, zagotavljanje stabilnih prilivov ter pomoč pri ohranjanju delovnih mest strokovnih delavcev v času, ko ni možnosti pridobivanja projektnih sredstev, torej med dvema finančnima perspektivama EU.

Izpostavljeno je bilo, da pravočasno sprejetje podzakonskih aktov in zagotavljanje vzdržnega financiranja javne službe iz integralnega proračuna (osnovna šola za odrasle in svetovanje odraslim) predstavljata nujna pogoja za izboljšanje sodelovanja med LU in MIZŠ ter ohranjanje in razvoj institucij. Pri standardih in normativih je dobro kar se da upoštevati specifiko lokalne skupnosti (nižja izobrazbena stopnja, večja brezposelnost, demografska ogroženost, Romi, dostopnost, obmejnost, drugo). V omenjeni interakciji sta pomembna tudi možnost pravočasnega črpanja sredstev iz evropskih virov v novi finančni perspektivi 2021–2027 ter upoštevanje kriterija manj razvitih območij. Boljše delovanje v prihodnosti bo omogočal tudi NPIO 2021–2030 z enakopravno obravnavo LU in drugih izobraževalnih organizacij (npr. pri nabavi IKT-opreme).

Na drugi strani pa je, kot je bilo na dogodku povedano, naloga ZLUS pripraviti strukturo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost, urediti navodila za pripravo in pridobivanje podatkov iz finančnih poročil LU za leto 2019 za potrebe načrtovanja in odločanja ter spodbujati dialog in komunikacijo z vsemi deležniki s poudarkom na MIZŠ, ACS in občinah (realizirati sestanek z ministrom za izobraževanje). ACS pa mora še naprej posvečati pozornost sodelovanju z vsemi LU pri pripravi pomembnih dokumentov in nuditi strokovno podporo, tako da se odprta vprašanja hitro urejajo.

Če omenjeni deležniki želijo delati v dobro in za razvoj IO, morajo v odnose stopati s pripravljenostjo sodelovati, komunicirati, reševati probleme in upoštevati predloge ter dogovore. Navsezadnje drži slovenski pregovor, ki ga je na dogodku izpostavil Bojan Hajdinjak, da kar skupaj leži, tudi skupaj drži.

Nastasja Schweiger (nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si), ZIK Črnomelj