EPALE in Erasmus+ že nekaj let hodita tesno drug ob drugem. Tako na EPALE med viri lahko najdete študijo Showing and Identifying Impact of Erasmus+ on EU and National Level – Adult Education, v kateri je poleg drugih organizacij sodelovala nacionalna agencija CMEPIUS. Raziskavo je vodila avstrijska nacionalna agencij za program Erasmus+ OeAD.

Namen monografije je predstaviti učinke programa Erasmus+ na udeležence projektov mobilnosti v izobraževanju odraslih in posledično na organizacije, v katerih delajo. Študija je zaobjela 8 držav – Avstrijo, Finsko, Madžarsko, Islandijo, Nizozemsko, Norveško, Slovenijo in Švedsko. V slovensko analizo je bilo vključenih 4.000 udeležencev mednarodnih mobilnosti.

Ti poročajo o pozitivnih učinkih svoje mobilnosti in so še bolj motivirani za svoj profesionalni razvoj. Ocenjujejo, da so pridobili veliko novih znanj iz dobrih praks, ki so jih spoznali v tujini. Poročajo, da so izboljšali svoje organizacijske in vodstvene spretnosti, izražajo pa tudi prepričanje, da bodo nova znanja in metode dela uporabljali pri svojem nadaljnjem delu.

Študijo najdete na med viri na EPALE, dostopna pa je tudi na spletni strani CMEPIUS.

Ana Stanovnik Perčič (ana.stanovnik-percic@cmepius.si), CMEPIUS