Prvi pogled na e-publikacijo, ki je konec junija priletela v e-nabiralnik, daje slutiti, da prinaša novice o učenju in izobraževanju v času epidemije novega koronavirusa. Vendar se izkaže, da  predvsem informirajo o publikacijah, ki so prosto dostopne v digitalni knjižnici UNEDOC. Na voljo sta publikacija o naraščajočem potencialu družinskega in medgeneracijskega učenja ter kratek zapis o izključevanju v izobraževanju odraslih. Objavljen je tudi praktični priročnik za razumevanje donosnosti naložbe v strokovno in poklicno izobraževanje in usposabljanje.

V posebnih publikacijah so različni pogledi na izobraževanje in usposabljanje odraslih v Afriki, Latinski Ameriki in vseživljenjskem učenju v neformalni ekonomiji – pregled literature.

Poleg izpostavljenih vsebin v svojih običajnih rubrikah Izobraževanje odraslih, Pismenost odraslih, Vseživljenjsko učenje ter Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje prinaša številne članke iz mednarodnega okolja in posameznih celin.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS