1. letošnja številka mednarodne revije International Review of Education (oktober 2019) prinaša enajst prispevkov. Tematsko je vezana na izobraževanje v zaporu, torej uresničevanje temeljne človekove pravice do izobrazbe.

Prispevki osvetljujejo to zanimivo področje z različnih zornih kotov. Ljudje »od zunaj« pogosto komentirajo, da je za »kriminalce« škoda truda. K spremembi teh pogledov je pristopil UNESCO z ustanovitvijo Katedre za uporabne raziskave za izobraževanje v zaporu.

Avtorji objavljenih prispevkov se strinjajo, da obstajajo številni razlogi za zagovorništvo izobraževanja v zaporih. Mora si prizadevati, da najde svoje mesto med temi najranljivejšimi in verjetno najbolj pozabljenimi ciljnimi skupinami; bodisi kot kazen bodisi za nagrado. Čeprav zanj ni niti sredstev niti prave volje.

Prispevke tematsko lahko razdelimo na dve področji. Nekateri prikazujejo uspešne projekte za opismenjevanje v zaporih, drugi pa ovire in pomanjkanje zanimanja za izobraževanje med zaporniki. Avtorji prihajajo iz različnih delov sveta, vendar je zagotovo mogoče najti podobnosti tudi z našim okoljem. Tudi v mariborskih zaporih so pred časom ustvarjali umetniška dela in celo priredili razstavo.

Prispevki so dostopni na spletni strani založbe Springer. Starejše številke revije IRE lahko dobite v tiskani obliki v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog