1. letošnja številka mednarodne revije International Review of Education (oktober 2019) prinaša enajst prispevkov. Tematsko je vezana na izobraževanje v zaporu, torej uresničevanje temeljne človekove pravice do izobrazbe.

Prispevki osvetljujejo to zanimivo področje z različnih zornih kotov. Ljudje »od zunaj« pogosto komentirajo, da je za »kriminalce« škoda truda. K spremembi teh pogledov je pristopil UNESCO z ustanovitvijo Katedre za uporabne raziskave za izobraževanje v zaporu.

Avtorji objavljenih prispevkov se strinjajo, da obstajajo številni razlogi za zagovorništvo izobraževanja v zaporih. Mora si prizadevati, da najde svoje mesto med temi najranljivejšimi in verjetno najbolj pozabljenimi ciljnimi skupinami; bodisi kot kazen bodisi za nagrado. Čeprav zanj ni niti sredstev niti prave volje.

Prispevke tematsko lahko razdelimo na dve področji. Nekateri prikazujejo uspešne projekte za opismenjevanje v zaporih, drugi pa ovire in pomanjkanje zanimanja za izobraževanje med zaporniki. Avtorji prihajajo iz različnih delov sveta, vendar je zagotovo mogoče najti podobnosti tudi z našim okoljem. Tudi v mariborskih zaporih so pred časom ustvarjali umetniška dela in celo priredili razstavo.

Prispevki so dostopni na spletni strani založbe Springer. Starejše številke revije IRE lahko dobite v tiskani obliki v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS