14. novembra smo na ACS pripravili srečanje, namenjeno pripravam organizacij na obnavljanje pravice do uporabe ZZK v letu 2020.

Uvodoma so si udeleženci ogledali kratek video o tej obliki zunanje spodbude ACS za načrtno in sistematično delo na področju kakovosti. Prikazuje ključne mejnike zadnjih 15 let, kolikor že podeljujemo ZZK. Nato smo z metodo svetovne kavarne v skupinah razmišljali o prednostih in slabostih te zunanje spodbude za kakovostno delovanje. Pogovorili smo se tudi o tem, da se lahko organizacija, ki je nosilka Znaka, bolje odziva na nevarnosti in priložnosti, ki jih prinaša zunanje okolje. Izvajalci ZZK prepoznavajo kot dobro zunanjo spodbudo za svoje neprekinjeno vlaganje v kakovost.

Osrednji del srečanja smo namenili predstavitvi pravilnika in postopka za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK. Poglobljeno smo pregledali merila, ki so podlaga za presojo doseganja standardov. Pri tem smo uporabili dokument za samooceno, ki organizacijo vodi, da čim bolj sistematično in jasno prikaže, opiše in dokaže, kako dosega opredeljene standarde kakovosti in posamezna merila.

S pomočjo praktičnih primerov iz zadnjih treh postopkov za podeljevanje znaka smo udeležencem predstavili nekatera podrobnejša strokovna priporočila pri izbranih standardih kakovosti (izbor ustreznih dokazil za posamezno merilo, razumevanje meril ipd.).

Udeleženci so si ob koncu srečanja s praktičnim preizkusom osvežili spomin, kako uporabljati spletno aplikacijo za oddajo vlog in dokazil.

Srečanja se je udeležilo 22 predstavnikov organizacij, ki bodo v prihodnjem letu pravico do uporabe znaka obnavljale ali jo skušale pridobiti prvič. Naslednji postopek se bo namreč začel že februarja 2020. Informacije o tem bomo objavili v januarski izdaji e-Novičk ACS, ko bomo organizacije s podrobnejšimi napotki tudi že povabili k oddaji svoje namere.

Veseli nas, da je bilo srečanje organizacij, nosilk ZZK, ocenjeno kot dobro, praktično in uporabno in da smo skupaj z udeleženci delavnice znova uspešno osmislili pomen podeljevanja Znaka. Potrdili smo namreč, da vztrajno in načrtno delo na področju presojanja in razvijanja kakovosti pripomore k razvoju in rasti organizacije, njenih zaposlenih in njenih storitev v IO. To pa je naš skupni cilj.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS