CDI Univerzum je bil s projektom IZKORISTI PRILOŽNOST  – Neformalno izobraževanje za posameznike, ki so opustili izobraževanje: motivacija – izobraževanje – spremljanje izbran za koordinatorja v okviru programa ESS na razpisu Erasmus+ 2018, KA 1: Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih.

V projektu sodelujeta še dva konzorcijska partnerja: LU Kranj in ZLU ter tri organizacije gostiteljice. Zaposleni v teh ustanovah imajo bogate izkušnje s posamezniki, ki so opustili izobraževanje, in njihovim ponovnim vključevanjem v izobraževalni proces oz. VŽU in izobraževanje. Dobre prakse, ki jih bomo izkusili pri organizacijah gostiteljicah, bomo v primerni obliki prenesli v svoje delo.

Projekt traja 24 mesecev in v tem obdobju bomo obiskali izobraževalne organizacije v Belgiji, Italiji in na Cipru.

Verjamemo, da bodo udeleženci mobilnosti okrepili svoje poklicne kompetence ter povečali kakovost in strokovnost svojega dela, izboljšali svoje medkulturne, jezikovne in socialne kompetence ter z evropsko/mednarodno izkušnjo vzpostavili nove strokovne stike za nadaljnje mednarodno in nacionalno sodelovanje. Predvsem pa bomo s svojo novo izkušnjo pridobili tudi nove ideje, vpoglede in možnosti za povečevanje števila vključenih v IO ter obogatili svoje delo v svetovanju in spremljanju v izobraževanju.

Polona Franko (polona.franko@cdi-univerzum.si), CDI Univerzum