CDI Univerzum je bil s projektom IZKORISTI PRILOŽNOST  – Neformalno izobraževanje za posameznike, ki so opustili izobraževanje: motivacija – izobraževanje – spremljanje izbran za koordinatorja v okviru programa ESS na razpisu Erasmus+ 2018, KA 1: Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih.

V projektu sodelujeta še dva konzorcijska partnerja: LU Kranj in ZLU ter tri organizacije gostiteljice. Zaposleni v teh ustanovah imajo bogate izkušnje s posamezniki, ki so opustili izobraževanje, in njihovim ponovnim vključevanjem v izobraževalni proces oz. VŽU in izobraževanje. Dobre prakse, ki jih bomo izkusili pri organizacijah gostiteljicah, bomo v primerni obliki prenesli v svoje delo.

Projekt traja 24 mesecev in v tem obdobju bomo obiskali izobraževalne organizacije v Belgiji, Italiji in na Cipru.

Verjamemo, da bodo udeleženci mobilnosti okrepili svoje poklicne kompetence ter povečali kakovost in strokovnost svojega dela, izboljšali svoje medkulturne, jezikovne in socialne kompetence ter z evropsko/mednarodno izkušnjo vzpostavili nove strokovne stike za nadaljnje mednarodno in nacionalno sodelovanje. Predvsem pa bomo s svojo novo izkušnjo pridobili tudi nove ideje, vpoglede in možnosti za povečevanje števila vključenih v IO ter obogatili svoje delo v svetovanju in spremljanju v izobraževanju.

Polona Franko (polona.franko@cdi-univerzum.si), CDI Univerzum

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog