LU Ptuj prehaja v mesecu decembru v sklepno obdobje izvajanja projekta Individualna pomoč in podpora mladim, ki niso zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki ga financira Norveški finančni mehanizem. Kot vodilni partner smo v dveh letih in pol s partnerji iz Madžarske in Romunije v delo naših in tamkajšnjih svetovalcev vpeljali metodo IPS, ki jo je norveški partner prilagodil vsaki od sodelujočih držav. Partner za podporo in izvedbo IKT iz Španije pa je za namene projekta razvil Digitalno mladinsko platformo in spletno aplikacijo. Ta je oblikovana po potrebah svetovalcev za lažje in bolj celostno svetovanje.

Projekkt NEET LU Ptuj usposabljanje

Spoznajte Dorijana.

Dorijan je samo ena izmed naših zgodb o uspehu, ki jo delimo z vami. Tako kot številni drugi naši udeleženci je za poklicno oziroma karierno orientacijo obiskal LU Ptuj, kjer je spoznal svojega osebnega svetovalca za IPS. Preden se je vključil v program, je bil neodločen glede svoje poklicne poti. Po prvem obisku pri svetovalcu smo zanj oblikovali osnutek njegovega akcijskega (poklicnega) načrta, ki je temeljil na osebnih željah, potrebah in ciljih. Že s tem korakom je Dorijan začel delati v smeri svoje finančne in družbene neodvisnosti. Po manj kot treh mesecih svetovanja z metodo IPS se je odločil, da bo opravil manjkajoče izpite za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike na Univerzi v Mariboru. Med študijem se je prijavil za službo v regionalnem družinskem centru in zaposlitev dobil! Poleg administrativnih del nudi starejšim udeležencem pomoč pri uporabi računalnikov in druge informacijske tehnologije. Čestitke Dorijanu!

Nastja Glušič

LU Ptuj

Kot udeleženci v projektu sodelujejo tudi svetovalci iz vse Slovenije: z LU Murska Sobota, AZM – LU, LU Ajdovščina, CDI Univerzum iz Ljubljane, svetovalci, zaposleni na ZRSZ, ter tudi nekatere nevladne organizacije, kot je npr. Zavod Bob.

Neet projekt LU Ptuj

V času pilotne izvedbe projekta smo v svetovanje vključili 596 mladih in mlajših odraslih, ki so ob podpori svetovalcev v polletnem obdobju s kar 74-odstotno uspešnostjo dosegli pozitiven izhod. Z gotovostjo pa lahko že zdaj trdimo, da bodo svetovalci pri svojem delu tudi po izteku projekta še naprej uporabljali metodo IPS kot pomembno orodje pri usmerjanju mladih svetovancev na trg dela, v izobraževanje ter usposabljanje.

David Rihtarič (david.rihtaric@lu-ptuj.si), LU Ptuj

Skip to content