Člani LLLP iz vseh koncev Evrope so se 25. septembra zbrali na virtualni generalni skupščini 2020. To je bila priložnost za razpravo o splošnih usmeritvah ustanove, pozornost pa so namenili tudi razpravi in odločitvam o dejavnostih v razmerah, povezanih s covidom-19. Udeleženci so opredelili glavne izzive za VŽU v teh težkih časih, pa tudi kreativne in učinkovite rešitve za prihodnje mesece.

V upravni odbor so izvolili štiri nove člane: Giuseppino Tucci (OBESSU, ponovno izvoljena), Jonathana Hardinga (EfVET), Martino Darmanin (ESU) in Monico Verzola (EVTA). Luísa Costo (EfVET) bo na mestu predsednika v naslednjem obdobju zamenjala Arja Krauchenberg (European Parents’ Association). V zadnjem letu je že bila članica upravnega odbora, sicer pa ima dolgoletne izkušnje pri sprejemanju odločitev na področju izobraževanja in usposabljanja na evropski ravni predvsem kot predstavnica Evropskega združenja staršev.

Člani so govorili o naslednjem ciklu programa Erasmus+, o stališčih LLLP o vlogi VŽU za trajnostno družbo in o vlogi izobraževanja za aktivno državljanstvo. Del razprav je bil namenjen politiki izobraževanja in usposabljanja po letu 2020.

Generalna skupščina je kot polnopravnega člana sprejela Evropsko zvezo za medkulturno učenje (European Federation for Intercultural Learning – EFIL).

Hvala vsem, ki ste omogočili, da je bila generalna skupščina odlična izkušnja v teh težkih okoliščinah socialne distanciranosti. Čestitke vsem novoizvoljenim in odhajajočim članom upravnega odbora, novemu polnopravnemu članu EFIL in sekretariatu LLLP za dobro opravljeno delo. Vesela sem, da delam za tako predano in angažirano skupnost vseživljenjskih učencev. V času, ko prehajamo na novo strategijo in okvir EU, je evropski sektor izobraževanja in usposabljanja v odličnih rokah. Ponosna sem, ko vidim tako angažirana omrežja EU!
Brikena Xhomaqi

Odzive na dogodek lahko preberete na profilu LLLP na FB, podrobnejšo novico o generalni skupščini pa na spletni strani LLLP.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS