V Svetovalnem središču Pokolpje izvajamo svetovalno dejavnost za zaposlene v projektu Svetovanje zaposlenim 2016–2022 in od leta 2017 svetovanje ISIO za brezposelne osebe, udeležence izobraževanja odraslih, študente, starejše odrasle ter ranljive skupine. V projektu ISIO smo združeni trije konzorcijski partnerji, ki delujemo na območju JV Slovenije: ZIK Črnomelj, CIK Trebnje ter Podjetniški inkubator Kočevje, OE LU Kočevje.

Tudi v času izrednih razmer, ko #ostajamodoma, svojim udeležencem zagotavljamo svetovanje. Ne srečujemo se več v varnem prostoru Svetovalnega središča Pokolpje ali na dislokacijah in mobilnih svetovalnih točkah, temveč komuniciramo po telefonu, e-pošti, Skypu ali drugih aplikacijah. Virtualni svet je postal naša vsakdanja resničnost, naša pisarna. Skorajda čez noč smo se prilagodili novonastali situaciji in iskali različne načine za ohranitev kakovostnega svetovanja tudi v koronačasu. Ne le svetovanci, tudi svetovalci smo se znašli pred vsakdanjimi izzivi in negotovostjo, a smo ovire spremenili v priložnosti za učenje, strokovno in osebnostno rast ter postali za udeležence še boljši in dostopnejši! Za nov pristop k svetovanju smo se priučili uporabe različnih spletnih orodij in nadgradili obstoječe znanje. V času, ko so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, smo se s partnerji v projektu še bolj povezali, saj si dnevno delimo izkušnje in izmenjujemo dobre prakse. Tudi partnersko srečanje smo izvedli preko Skypa. Na tem mestu lahko omenim tudi to, da smo sejo strateškega sveta v aprilu izvedli korespondenčno.

Svetovalke v središčih, tokrat iz udobja svojega doma, svetujemo ali informiramo o različnih možnostih izobraževanja, načrtovanja učenja in pri načrtovanju razvoja kariere. Udeležencem osnovne šole za odrasle smo svetovale o tehnikah e-učenja, organizaciji časa in dnevnega urnika. Namenile smo jim tudi vsebine iz poklicne orientacije, jim svetovale o vpisu v srednje šole ter jih seznanile z deficitarnimi poklici. Udeležence, ki se usposabljajo za lokalnega turističnega vodnika, smo vključili v postopek vrednotenja neformalnih znanj in ovrednotile njihovo (med)kulturno kompetenco, ki je za delo v turizmu pomembna. Udeležencem računalniškega tečaja smo poslali spodbudo za e-učenje, jih informirali o možnosti virtualnega ogleda muzejev, branja e-knjig in e-revij in jih opozorili na pomen varnosti na internetu. Pri vsem tem nismo pozabili na priseljence, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika, svetovale smo jim namreč glede vzorčnih testov, opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni, samostojnega učenja slovenščine online in z e-gradivi. Z udeleženci, ki potrebujejo svetovanje o veščinah iskanja zaposlitve oz. pomoč pri pripravi prijave za delo, sprva komuniciramo telefonsko, nato preko elektronske pošte, nekaterim svetovancem pa smo tudi po klasični pošti poslali izdelan CV in prijavo za delo. Izbira kanala, preko katerega izvajamo svetovanje, je odvisna predvsem od svetovanca, njegove starosti, ranljivosti, izobrazbe, sposobnosti in možnosti.

Če je svetovanec nevešč uporabe digitalne tehnologije, ne iščemo stika po Skypu, Zoomu ali drugi aplikaciji. V tem primeru je najboljši dobri stari telefon.

Pred epidemijo bili svetovanci tisti, ki so navezali stik s Svetovalnim središčem Pokolpje in sami izrazili željo, potrebo po svetovanju. Zdaj je slika drugačna. Svetovalke z udeleženci vzpostavljamo stike, jih motiviramo in spodbujamo, kličemo in jim pišemo elektronska sporočila. Stranke pa zadovoljno povedo, da cenijo naše prizadevanje, da ostajamo v stiku in jim omogočamo svetovalno podporo še naprej.

Največjo oviro predstavlja odsotnost osebnega stika in manko socialnih, vizualnih znakov. Svetovalke sogovornika nimamo pred seboj, ne vidimo njegovega obraza, očesni stik ni mogoč, ne zaznavamo govorice telesa, ne občutimo njegove energije.

Online ali telefonski odnos je specifičen in negotov. Opažamo, da se svetovanci težje odprejo, ko ni mogoča osebna interakcija s svetovalcem. Zaradi tega so tudi e-svetovalne obravnave krajše, niso toliko poglobljene, okrnjena je uporaba svetovalnih pripomočkov.

V času karantene smo veliko časa namenili tudi promociji svetovanja in svetovalnega središča. Tedensko smo preko socialnih omrežij vabili k vključitvi v proces svetovanja. Preko objav smo skušali demistificirati svetovalno dejavnost, trudili smo se približati ljudem različna področja svetovanja in jih motivirati za svetovanje in samoodkrivanje s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov, vprašalnikov. Kajti ravno sedaj – v izolaciji – je idealen čas, da vsak premisli o sebi, svojih ciljih in interesih, karieri, znanjih in kompetencah. Upam, da nam je koronačas dal veliko odgovorov na vprašanja, ki smo si jih zastavljali.

 

V Svetovalnem središču Pokolpje smo dokazali, da je svetovanje na daljavo lahko prav tako uspešno in mogoče, četudi poteka brez osebnega stika! E-svetovanje bomo ohranili tudi v prihodnje, saj želimo svetovalno dejavnost zagotoviti vsem, tudi tistim, ki nas zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo osebno obiskati. Pri delu pa nas bodo še naprej vodili pozitiven pristop, zavzetost in skrb za sočloveka.

Jasmina Kolbezen (jasmina.kolbezen@zik-crnomelj.si), Svetovalno središče Pokolpje