Na spletni strani Eurydice in Eurydice Slovenija sta bili v oktobru objavljeni dve publikaciji EK.

V pregledu Obvezno izobraževanje v Evropi 2019/2020 je podana informacija o trajanju obveznega izobraževanja v posameznih evropskih državah. Obravnavanih je 43 izobraževalnih sistemov v 38 državah. Najhitreje končajo obvezno šolanje mladi Hrvati, v osmih letih, Francozi šele v trinajstih. Ti tudi najhitreje prestopijo šolski prag – že pri treh letih starosti. Večinoma mladi v evropskih državah končajo obvezno šolanje med 15. in 18. letom.

V publikaciji Strukturni kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU pa je podan pregled glavnih sistemskih sprememb od leta 2015 preko 35 kazalnikov. Del informacij, ki se nanašajo na države EU, je bil objavljen v Pregledu izobraževanja in usposabljanja 2019, ki ga prav tako predstavljamo v e-Novičkah.

Besedilo je razdeljeno na več poglavij. Prva se nanašajo na predšolsko vzgojo in dosežke na ravni temeljnih spretnosti. Za izobraževanje odraslih so pomembni predvsem kazalniki, vezani na zgodnje opuščanje šolanja, nadaljevalno izobraževanje, zaposljivost diplomantov in mobilnosti. Pozitivno spremembo v politikah je povzročila določba o obveznem kariernem svetovanju študentom.

Celotni publikaciji sta dostopni tako na strani Evropske komisije kot Eurydica.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS