Leta 2020 sta izšla Vodnik za mentorje in mentorirance z naslovom Skrivnost srčnega mentorstva in Mentorski dnevnik Z mentorstvom do srčnega voditeljstva. Avtorici sta mentorica Tatjana Kolenc in mentoriranka Klaudija Javornik, ki je medtem že postala mentorica. Kot poudarjata, sta se učili druga od druge. V mentorskem procesu velja nekaj zavez, podobnih kot v drugih delovnih okoljih, kjer je poskrbljeno za kakovostne odnose. Med udeležencema vladajo zaupanje, partnerstvo, prilagodljivost ter zavezanost k poštenosti in odkritosti. Pomembni so prvi koraki – izgradnja odnosa, ki omogoča prizadevanje za vzajemno korist. Poslušanje je temelj pripravljenosti učiti se.

Dr. Danijela Brečko v Predgovoru k priročniku navaja besede Johna Woodna, najuspešnejšega trenerja ameriške košarkarske lige: »Vse na tem svetu se predaja. Vsak košček znanja je nekaj, kar je nekdo z nekom delil.« Tako po besedah prvih bralcev knjige in udeležencev mentorskega programa Združenja Manager teče prenos znanja v dobrem odnosu mentor – mentoriranec. V knjigi je opisan mentorski proces od definicije mentorstva preko vlog in koristi, postavljanja ciljev do zaključka. Navedenih je nekaj dobrih mentorskih praks.

Mentorski dnevnik prinaša konkretne zgodbe iz mentorskega procesa od oktobra 2018 do junija 2019. Avtorici v posameznih poglavih opisujeta svoje sodelovanje, ga ilustrirata s primeri in fotografijami. Podrobno navajata svoja srečanja in opišeta druge dogodke. Prednosti mentorskega procesa dopolnita z nasveti za vse, ki se nameravajo vključiti.

V zadnjem poglavju navedeta knjige, ki so jima pomagale razumeti vodenje, odnose, poslovanja. Na kratko bi mentorstvo lahko opisali kot proces medsebojnega učenja, ki ga udeleženki dopolnjujeta s samostojnim učenjem in branjem ter s tem bogatita druga drugo. Mentorski dnevnik ima še eno dodano vrednost – dokazuje, kako smiselno si je delati zapiske, beležiti dogodke, imena, dejavnosti. Hkrati so vsi navedeni primeri zgled za vse, ki želijo na podoben način graditi odnose v delovnem okolju.

Obe knjigi si je mogoče izposoditi v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS