Na spletni strani ACS smo v tem času predstavili kar dve številki VKO novičnika: v septembrski izpostavljajo prvi sklop etičnih smernic VKO, ki se nanaša na etično odgovornost do strank (več >>), v oktobrski pa predstavljajo drugi sklop, ki so ga poimenovali Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in vodji. V branje ponujajo tudi nekaj zanimivih gradiv, med njimi Globalni okvir temeljnih spretnosti za življenje in delo v 21. stoletju ter Praktikantov vodnik po neraziskanih vodah kariernega svetovanja: perspektiva kritične refleksije. Več >>

V novi številki Vizije kohezije ne spreglejte aktualnih javnih razpisov ter najnovejših informacij o odobrenih evropskih sredstvih v mesecu septembru. Delodajalcem in zaposlenim so na voljo razpisi za usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in še mnogi drugi. Več >>

Publikacija z naslovom Vocational education and training in Slovenia: short description prispeva k boljšemu razumevanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Omogoča vpogled v njegove glavne značilnosti ter izpostavlja razvoj sistema in trenutne izzive. Več >>

Revizijsko sodišče je 8. oktobra izdalo revizijsko poročilo z naslovom Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov. V njem je ocenilo, da normativna ureditev javne službe na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in raziskovanja ni bila učinkovita. Več >>

Vsi tisti, ki s svojimi projekti dvigate standarde jezikovnega pouka v Evropi, ste vabljeni h kandidaturi za jezikovna priznanja. Podeljujejo jih v dveh kategorijah: Evropsko jezikovno priznanje 2022 in Priznanje za odličen pedagoški prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2021. Več >>

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

 

Skip to content