Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine bodo med avgustom in oktobrom po vsej Evropi prepletali in raziskovali temo Umetnost in razvedrilo. Osvetlili bodo tudi nove digitalne tehnologije pri predstavljanju in ohranjanju kulturne dediščine.

Namen teme je prikazati mnogo vidikov tako snovne kot tudi nesnovne kulturne dediščine, posvečene umetnosti in prostemu času, s pomočjo katerih lahko uživamo v kulturi in pobegnemo iz vsakdana, pa naj gre za to, da se pokažemo v vlogi ustvarjalca, poznavalca, varuha, igralca ali obiskovalca.

Spletna stran Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

V Sloveniji bodo Dnevi evropske kulturne dediščine med 28. septembrom in 12. oktobrom. Odprtje bo dan pred začetkom, 27. septembra na Vrhniki.

Prelistajte bogat program dogodkov in naj vam Dnevi prinesejo obilo praznovanj, srečanj in veselja.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS