V sredo, 21. marca 2018, organiziramo delavnico o iskanju verodostojnih informacij na spletu. Poiskali bomo odgovore na vprašanja: Kako lahko postanemo učinkovitejši pri iskanju informacij? Ali lahko do informacij pridemo tudi brez iskalnikov, npr. v družabnih omrežjih, e-gradivih, digitalnih knjižnicah? Kako pri iskanju skrbimo za svojo varnost in varnost svojih osebnih podatkov? Katere kriterije za preverjanje verodostojnosti podatkov lahko uporabimo? Kako upoštevamo avtorske pravice in kako navajamo vire?

Izpolnjeno prijavnico pošljite najpozneje do srede, 14. marca 2018  na naslov: Andragoški center Slovenije, Neda Đorđević, Šmartinska 134a, Ljubljana, po elektronski pošti: neda.dordevic@acs.si ali po faksu: 01 5842 550. Na podlagi vaših prijav bomo oblikovali skupino, v kateri bo največ 20 udeležencev.

Predavatelj Simon Dražič, profesor matematike in računalništva, ki poučuje matematiko in različne izbirne predmete s področja računalništva. Je izvajalec in soavtor številnih seminarjev, svetovanj in programov izobraževanj, sodeluje tudi z nekaterimi ljudskimi univerzami na področju izobraževanja odraslih. Svoje izobraževalne izkušnje ves čas predstavlja tudi na različnih konferencah in projektih, zadnja leta je bil aktivno vključen v različne projekte MIZŠ na področju uvajanja sodobne tehnologije v izobraževalni proces.

Delavnico lahko izpeljemo tudi za zaključeno skupino udeležencev.

Želite izvedeti več? Oglasite se po telefonu: mag. Zdenka Birman Forjanič, tel.: 01/5842-571 ali po elektronski pošti zdenka.birman.forjanic@acs.si