Z zaključnim dogodkom projekta Erasmus+ KA1 Kakovost v IO smo članice konzorcija zaznamovale začetek novega šolskega leta.

Mobilnosti v tujini nam odprejo poglede in dajo zanos za vpeljavo izboljšav v vsakdanje delo. Po vrnitvi ta zanos zbledi. Lotimo se nakopičenih vsakdanjih obveznosti. Dogodek na Zasavski ljudski univerzi je bil namenjen prenosu znanj, spretnosti, metod, tehnik in orodij, ki smo jih spoznali na strukturiranih tečajih, organiziranih v okviru projekta.

Že ob pripravi projektnega predloga smo predvideli nekaj aktivnosti, s katerimi se bomo izognili pozabi pridobljenega znanja. Načrtovali smo pisanje spletnega dnevnika mobilnosti, pripravo nabora tehnik, vaj, metod in orodij ter organizacijo zaključnega dogodka, na katerem bomo poskrbeli za prenos na novo pridobljenih znanj na druge zaposlene v naših kolektivih.

Eden od ciljev dogodka Dan kakovosti je bil tudi ovrednotiti rezultate konzorcijskega projekta.

V začetnem delu smo posebno pozornost namenili povzetkom poteka projekta, spoznavanju Mozaika kakovosti. Praktično smo preizkusili orodja in tehnike, ki smo jih spoznali na strukturiranih tečajih.

V središču dogodka pa so bile fokusne skupine. S to metodo smo ovrednotili rezultate projekta. Zanimalo nas je predvsem, kaj vse zaposlenim predstavlja kakovost, kaj odlikuje svetovalca za kakovost, kako bi vsak posameznik lahko doprinesel k razvoju kakovosti v IO in kako lahko sistem presojanja in razvijanja kakovosti napreduje.

Mozaik kakovosti

Povzetki dela v fokusnih skupinah kažejo, da je kakovost ena ključnih vrednot tako naših ljudskih univerz kot vseh zaposlenih. Potrdilo se je tudi dejstvo, da svetovalca za kakovost odlikuje predvsem prevzemanje več vlog – strokovnjaka, inovatorja, motivatorja in vodje. Ta kompleksnost potrjuje potrebo po sistemskem financiranju svetovalca za kakovost v organizacijah za IO.

Pomemben zaključek dela v fokusnih skupinah je tudi ugotovitev, da je pri načrtovanju aktivnosti pri spremljanju in razvijanju kakovosti včasih pomembno le vzdrževati nivo kakovosti. Ni nujno ves čas strmeti k spremembam. Te so namreč smiselne le, ko jih lahko ovrednotimo kot izboljšave.

Majda Suljanović Hodžič (majdas@lu-jesenice.net), LU Jesenice

Skip to content