Za naslov tega prispevka sem si sposodila vrstico Slakove znane pesmi Čebelar, saj zelo dobro povzame namen in cilje projekta Erasmus Bee Green. V tem projektu manjšega partnerstva smo se predstavniki LU Ormož povezali s kmetijsko srednjo šolo Pod Banošom iz Slovaške in organizacijo DARS iz italijanskega Vidma. Skupaj smo razmišljali o pomenu čebel za naše okolje. Vprašali smo se, kako odrasle o tej temi poučiti, obveščati in v njih vzbujati željo po dodatnem znanju o skrbi za čebele.

Projekt za vsakega posameznika

Projekt Erasmus Bee Green: V Vidmu pri italijanskem partnerju DARS

Mogoče boste bralci na tej točki razmišljali, ali je projekt namenjen čebelarjem, saj oni skrbijo za čebele v svojih čebelnjakih. Ne, projekt v prvi vrsti ni namenjen njim, ampak vsakemu posamezniku. Čeprav se s čebelami profesionalno ne ukvarjamo, lahko prispevamo k skrbi zanje in druge opraševalce. To so malenkost, ki tem živalcam lahko veliko pomenijo.

Projekt Erasmus Bee Green: Srečanje partnerjev v Ormožu

Ena od njih je zagotovo sajenje medovitih rastlin na vrtovih ali na balkonih. Lahko pa podpiramo lokalnega čebelarja, tako da pri njem kupujemo med in druge čebelje izdelke.

Od vprašalnikov do učnega načrta

Projekt Erasmus Bee Green: Srečanje v Ormožu

Kako smo se torej lotili našega projekta? Pripravili smo dva vprašalnika. Zanimalo nas je, koliko znanja o čebelah imajo posamezniki, in kaj o teh vsebinah menijo izobraževalci. Analiza obeh vprašalnikov je bila podlaga za pripravo učnega načrta. Pripravljen je za 30-urni neformalni program, v okviru katerega se udeleženci poučijo o čebelah, delu čebelarja, čebeljih izdelkih in načinih pomoči za skrb pri delu s čebelami.

Razstava umetniških del

Nadalje smo se ozaveščanja o tej tematiki lotili tudi na umetniški način. Razpisali smo dva umetniška natečaja. Pritegnili smo več skupin in posameznikov, ki so pripravili različne likovne izdelke. Ob tem so raziskovali, razmišljali in se pogovarjali o čebelah.

Projekt Erasmus Bee Green: Srečanje v Banski Bystrici

Izdelke smo maja postavili na razstavo v ormoški občinski avli, kjer je zagotovljena večja vidnost, nato pa smo jih odnesli k italijanskemu partnerju, kjer se bodo pridružili njihovi večji razstavi Artist Book. Ampak s tem se naši rezultati še ne zaključijo. DARS se je namreč lotil priprave priročnika za izobraževalce, v katerem so zbrana dodatna gradiva za poučevanje o čebelah. Izvedli smo tudi tri mobilnosti, in sicer ogled primerov dobrih praks v Banski Bystrici pri slovaškem partnerju, usposabljanje za izobraževalce pri nas in umetniške delavnice v Vidmu pri italijanskem partnerju.

Ana Kaučič (ana.kaucic@lu-ormoz.si), LU Ormož

Skip to content